Säteilytykseen liittyvä lainsäädäntö

  • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen käsittelystä ionisoivalla säteilyllä (852/2000)
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/3/EY ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vahvistamisesta
  • Komission päätös 2002/840/EY elintarvikkeita ionisoivalla säteilyllä käsittelevien, kolmansissa maissa sijaitsevien hyväksyttyjen laitosten luettelon vahvistamisesta
  • Luettelo niistä elintarvikkeista ja elintarvikkeiden ainesosista, joiden käsittelyn ionisoivalla säteilyllä jäsenvaltiot sallivat (Julkaistaan Euroopan Unionin virallisessa lehdessä EUVL C-sarjassa, viimeisin 2006/C112/05)

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA