Aromiaineen p-menta-1,8-dien-7-aali (perilla-aldehydi) käyttö kielletty

Aromiaineen p-menta-1,8-dien-7-aali (perilla-aldehydi, FL-nro 05.117) käyttö elintarvikkeissa kiellettiin 2.10.2015 alkaen. Aineen käyttö kiellettiin, koska Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA julkaisi kesäkuussa 2015 turvallisuusarvioinnin, jonka perusteella aineen käyttöä ei voitu pitää turvallisena.

EFSA totesi arviossaan, että p-menta-1,8-dien-7-aali on koe-eläimillä tehdyissä in vivo –kokeissa genotoksinen eli perimää vahingoittava. Koska p-menta-1,8-dien-7-aalin käyttö elintarvikkeissa on ollut vähäistä Euroopan unionin alueella, aineen esiintyminen ei kuitenkaan aiheuta välitöntä turvallisuusriskiä.

Elintarvikkeita, joihin on lisätty aromiainetta p-menta-1,8-dien-7-aali ja jotka on saatettu markkinoille ennen 2.10.2015, voidaan pitää kaupan niiden vähimmäissäilyvyysajan tai niiden viimeiseen käyttöpäivään saakka.  

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA