Täydentämisen haitat

Useiden eri ravintoainelähteiden päällekkäiskäyttö lisää liikasaannin riskiä.

Erityisesti täydennettyjen elintarvikkeiden sekä vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävien ravintolisien ja niitä sisältävien lääkkeiden samanaikaista käyttöä on syytä välttää.

Joidenkin ravintoaineiden kohdalla liikasaannin riski on suurempi kuin toisten kohdalla. Tällaisia ravintoaineita ovat esimerkiksi täydentämisessä yleisesti käytetyt foolihappo, niasiini ja kalsium. Nämä ovat niin sanottuja kapean turvamarginaalin ravintoaineita, joilla suositeltavan saannin ja turvallisen saannin ylärajan välinen ero on kapea.

Yksilölliset ominaisuudet kuten terveydentila, eettiset vakaumukset tai mieltymykset voivat aiheuttaa liian suurta saantia. Etenkin nuorison parissa myös erilaiset trendit, saattavat vaikuttaa ruokavalion yksipuolistumiseen tai joidenkin elintarvikkeiden liialliseen kulutukseen.

Mehujen, virvoitusjuomien ym. käyttömäärät ovat usein suuremmat kuin kiinteiden elintarvikkeiden. Siksi juomien käyttöön on hyvä kohdistaa erityistä huomiota, jotta lisättyjen ravintoaineiden saati ei nouse liian suureksi. Pienet lapset ovat erityisen alttiita ravintoaineiden liikasaannille. Alhaisen ruumiinpainon takia suositeltava enimmäissaanti heillä ylittyy muita herkemmin.

Varsinkin kofeiininsaanti voi kasvaa suureksi, jos käyttää säännöllisesti energiajuomia, kolajuomia ja kahvia. Lapsille jo pienikin kofeiinimäärä voi aiheuttaa kiihtyneisyyttä, ärtyneisyyttä, jännittyneisyyttä ja levottomuutta. Energiajuomien pakkauksissa olevia varoitusmerkintöjä on syytä noudattaa.