Etämyynnissä annettavat tiedot

Elintarvikkeita voidaan myydä myös etämyyntinä esimerkiksi internetin välityksellä. Silloin kuluttaja ei voi ottaa tuotetta käteensä ja tutkia sen pakkausmerkintöjä.

Pakatuista, etämyyntinä myytävistä elintarvikkeista tulee antaa ennen kaupantekoa kaikki samat tiedot kuin tavanomaisessa kaupassa lukuun ottamatta vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöajankohtaa, pakastuspäivämäärää ja eränumeroa.

Nuokin tiedot on annettava ostajalle tuotteiden toimitushetkellä.

Etämyynnissä annettavista tiedoista on vastuussa www-sivuston omistaja. Sen on varmistettava, että elintarviketiedot ovat kuluttajan saatavilla ja että ne ovat oikeellisia. Kuluttajalle ei saa koitua kustannuksia niiden hankinnasta. Varsinaisen pakkauksen merkinnöistä vastaa se toimija, jonka nimellä elintarviketta pidetään kaupan.