Elintarvikkeiden tuonti ja vienti

Elintarvikkeiden tuontia ja vientiä koskevat säädökset jakaantuvat karkeasti ottaen kahden tekijän mukaan.

EU-jäsenmaa vai EU:n ulkopuolinen maa?

  • sisämarkkinakauppa on toisen EU-jäsenvaltion kanssa tapahtuvaa tuontia tai vientiä
  • EU:n ulkopuolisia valtioita kutsutaan termillä kolmasmaa.

Mikä tuotava tai vietävä tuote on?

  • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontia (esim. liha, kala, maito).
  • Tulli valvoo muiden elintarvikkeiden (esim. juomat, makeiset ja keksit) tuontia

Vienti

Vientisäädökset kuuluvat kohdemaan lainsäädännön piiriin. Lisätietoa vientivaatimuksista  saa kohdemaan lähetystöstä tai valvontaviranomaisilta.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA