Elintarvikkeiden tuonti ja vienti

Elintarvikkeiden tuontia ja vientiä koskevat säädökset jakaantuvat karkeasti ottaen kahden tekijän mukaan.

EU-jäsenmaa vai EU:n ulkopuolinen maa?

  • sisämarkkinakauppa on toisen EU-jäsenvaltion kanssa tapahtuvaa tuontia tai vientiä
  • EU:n ulkopuolisia valtioita kutsutaan termillä kolmasmaa

Mikä tuotava tai vietävä tuote on?

  • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuontia (esim. liha, kala, maito)
  • Tulli valvoo muiden elintarvikkeiden tuontia (esim. juomat, makeiset, keksit)

Vienti EU:n ulkopuolelle

Vientisäädökset kuuluvat kohdemaan lainsäädännön piiriin. Lisätietoa vientivaatimuksista saa näiltä sivuilta, kohdemaan lähetystöstä tai valvontaviranomaisilta.

Vientineuvontaa elintarvikealan pk-yrityksille

Evirassa on käynnissä pk-vientihanke, jonka tarkoituksena on lisätä elintarvikealan pk-yritysten vientivalmiuksia. Hanke toteutetaan tarjoamalla neuvontaa, koulutusta ja käytännön valmennusta yrityksille ja heitä valvoville viranomaisille. Neuvonnan tueksi laaditaan verkkomateriaalia ja järjestetään vientikoulutuksia. Lue lisää: pk-vientihanke

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA