Elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta

Ensisaapumisvalvonta on elintarvikevalvontaa, joka kohdistuu muista Euroopan Unionin jäsenmaista sekä eräistä muista maista* Suomeen toimitettaviin eläimistä saataviin elintarvikkeisiin. Ensisaapumisvalvonnan tarkoitus on turvata mainittujen elintarvikkeiden elintarvikehygieeninen laatu ja estää eläintautien leviäminen niiden välityksellä.

Ensisaapumistoimijalle tarkoitetut ohjeet ja lomakkeet löytyvät alasivulta Ensisaapumistoimijoille, jonne on linkki tämän sivun vasemmassa sarakkeessa. Alasivuille on koottu aihealueittain muutakin ensisaapumistoimintaa ja ensisaapumisvalvontaa koskevaa tietoa.

Ensisaapumisvalvonnan suunnittelusta ja ohjauksestaa vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Evira ostaa suurimman osan ensisaapumisvalvonnasta Elintarvikelaissa (23/2006, 42 §) esitetyn mukaisesti kunnilta, jotka suorittavat valvontaa Eviran kanssa tekemiensä sopimusten perusteella ja Eviran ohjauksessa

Näiltä sivuilta löytyvät linkkejä ensisaapumistoiminnan kannalta tärkeille sivuille sekä Eviran palvelussa että muualla verkossa. Niiden kautta löytyvät muun muassa hyväksyttyjen laitosten luettelot sekä EU-maissa että EU:n ulkopuolella, eläimistä saatavien elintarvikkeiden toimittamista rajoittavat komission suojapäätökset ja tietoa uhanalaisten eläinten kauppaa säätelevästä CITES-sopimuksesta sekä saalistodistuksista.

* Katso alasivu Tuonti erityissopimussopimusmaista

Huom! Pelkästään ensisaapumisvalvontaviranomaisille tarkoitetut asiat, kuten lomakkeet, siirtyvät lähiaikoina viranomaisten käytössä olevaan Eviranettiin.

Lisätietoja:

ensisaapumisvalvonta@evira.fi
ylitarkastaja Britta Wiander, p. 029 530 5381

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA