Ensisaapumistoiminnan lainsäädäntö

Ensisaapumistoimintaan liittyvät keskeiset säädökset:

  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 118/2006 ja sen muutokset
  • Komission asetus (EY) N:o 1688/2005   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta. Valitsemalla konsolidoiduista versioista päiväyksen mukaisesti viimeisimmän, pääsee tarkastelemaan päivitettyä koostettua asetusta, jos asetukseen on tehty muutoksia.
  • Voimassa oleva maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista, kts. Eviran hinnasto


Lisää aiheesta muualla verkossa