Ensisaapumistoiminnan lainsäädäntö

Ensisaapumistoimintaan liittyvät keskeiset säädökset:

  • Elintarvikelaki 23/2006 ja sen muutokset.
    Lain epävirallinen englanninkielinen käännös (pdf)
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 118/2006 ja sen muutokset.
  • Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta.
  • Komission asetus (EY) N:o 427/2012 salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettuja munia, ja näin ollen (EY) N:o 1688/2005 asetuksen vaatimukset eivät koske Tanskasta Suomeen tuotavia munia.
  • EY:n eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygienia-säännöistä antama asetus 853/2004
  • Voimassa oleva maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista, kts. Eviran hinnasto