Ensisaapumistoiminnan lainsäädäntö

  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 118/2006 ja sen muutokset.
  • Komission asetus (EY) N:o 1688/2005   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta. Valitsemalla konsolidoiduista versioista päiväyksen mukaisesti viimeisimmän, pääsee tarkastelemaan päivitettyä koostettua asetusta, jos asetukseen on tehty muutoksia.
  • Elintarvikelaki 23/2006 ja sen muutokset.
    Lain epävirallinen englanninkielinen käännös ( pdf, 103 kt)
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista 638/2010 ja sen muutokset .


Lisää aiheesta muualla verkossa