Hain evien tuonti elintarvikkeeksi

Monet hailajit on luokiteltu CITES-lajeiksi, jolloin myös niiden evien ja lihan tuonti elintarviketarkoitukseen on luvanvaraista tai kiellettyä. CITES I -luokkaan kuuluu yksi laji ja II -luokkaan useita lajeja.

Liitteen I lajit (kansainvälinen kauppa on kiellettyä):

  • sahakalat ( Pristidae spp.)

Liitteen II lajit (vaativat vientiluvan maasta, josta viedään):

  •     jättiläishai ( Cetorhinus maximus)
  •     valashai ( Rhincodon typus)     
  •     valkohai ( Carcharodon carcharias)

14.9.2014 alkaen liitteeseen II kuuluvat edellisten lisäksi:

  •     valkopilkkahai ( Carcharhinus longimanus)
  •     sillihai  ( Lamna nasus)
  •     kampavasarahai ( Sphyrna lewini)
  •     vasarahai ( Sphyrna zygaena)
  •     iso vasarahai ( Sphyrna mokarran)
  •     paholaisrauskut ( Manta spp.)    

CITES-luvista löytyy lisää tietoa Suomen ympäristökeskusken www-sivuilta.

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA