Hyönteisistä valmistettujen elintarvikkeiden tuominen Suomeen toisesta EU-maasta

Hyönteiset kuuluvat eläimistä saataviin elintarvikkeisiin (853/2004, liite I, kohta 8.1 ja linkistä ”komission oppaat” tuonnin Guidance Document  kohta 4.2 Annex II). Mikäli hyönteisistä valmistettuja raaka-aineita ja tuotteita tuo elintarvikekäyttöön sisämarkkinakaupassa Suomeen niiden tulee valmistuksen osalta noudattaa EY lainsäädännön 852/2004 vaatimuksia. Näiden tuotteiden osalta ei vaadita laitoshyväksyntää 853/2004 mukaisesti, eli laitosta ei tarvitse löytyä EU hyväksyttyjen laitosten listalta. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuominen sisämarkkinakaupassa Suomeen jakeluun tai myyntiin kuuluu ensisaapumisvalvonnan piiriin. Asetuksen 852/2004 yleisiä hygieniavaatimuksia tulee noudattaa tuotaessa eläimistä saatavia elintarvikkeita sekä EU:n ulkopuolisista maista että sisämarkkinakaupassa Suomeen.

Muista myös varmistaa, kuuluuko kyseinen hyönteislaji uuselintarvikeasetuksen piiriin.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA