Tuonti erityissopimusmaista

EU:lla on eräiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sopimuksia, joiden perusteella niiden välisessä eläimistä saatavien elintarvikkeiden kaupassa ja kuljetuksissa sovelletaan sisämarkkinasääntöjä . Tällöin elintarvikkeille ei tehdä Suomeen tuotaessa eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, vaan ne kuuluvat ensisaapumisvalvonnan piiriin.

Ohessa luettelo maista, joiden kanssa on tehty edellä mainittuja sopimuksia (suluissa maakohtaisesti ensisaapumisvalvonnan piiriin kuuluvat elintarvikkeet).

Andorra

(kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)

Färsaaret 

(kalastustuotteet)

Islanti 

(kalastustuotteet)

Liechtenstein

(kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)

Monaco

(kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)

Norja

(kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)

San Marino

(kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)

Sveitsi

(kaikki eläimistä saatavat elintarvikkeet)

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA