Tutkimukset

Ensisaapumisvalvonnassa ja -toiminnassa käytettäville analyysimenetelmille on asetettu vaatimuksia lähinnä salmonellan osalta. Näytteenottosuunnitelman laatimisessa voi hyödyntää Eviran ohjetta elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (asetuksen EY 2073/2005 soveltaminen).

Pikamenetelmien käyttö Suomeen tuotavan lihan salmonellatutkimuksissa

Suomeen tuotavan lihan salmonellatutkimusten pikamenetelmiä koskevat vaatimukset on sisällytetty komission asetukseen 1688/2005 Suomeen ja Ruotsiin toimitettavan lihan, jauhelihan ja kananmunien erityistakuista. Sen 5 artiklan mukaan hyväksyttäviä ovat menetelmät, jotka ovat validoitu suhteessa ISO 6579 - standardin tai NMKL:n menetelmän nro 71 viimeisimpiin painoksiin ja jotka kolmas osapuoli on sertifioinut EN/ISO 16140 -standardin mukaisesti. Menetelmien validointiin on kuuluttava lihanäytteiden käyttö validointitutkimuksissa.

Edellä mainitun EN/ISO -standardin mukaisesti ei ole vielä sertifioitu menetelmiä. Siksi toistaiseksi on hyväksytty myös menetelmät, jotka ovat validoitu edellä mainitulla tavalla ja sertifioitu Association Francaise de Normalisation (AFNOR), Nordic System for Validation of Alternative Microbiological Methods (NordVal) tai Association of Official Analytical Chemist (AOAC) -elinten menettelyiden mukaisesti.

Erityistakuutestaukseen hyväksyttävät NordValin validoimat ja sertifioimat menetelmät löytyvät Eviran internet-sivuilta. Tällä hetkellä luettelossa ovat seuraavat menetelmät: Bioline Salmonella, EiaFoss Salmonella, Transia Plate Salmonella Gold, Vidas Salmonella ja LumiProbe 24 Salmonella.

Hyväksyttyjä pikamenetelmiä voidaan jatkossa käyttää viranomaisen niin halutessa myös tutkittaessa ensisaapumispaikkavalvontaan ja eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen liittyviä viranomaisnäytteitä. Jos erässä todetaan salmonellaa, tulos on varmistettava viljelyllä. Pikamenetelmien käyttö omavalvontanäytteiden tutkimiseen on jo aiemmin ollut sallittua. Pikamenetelmiä ei kuitenkaan saa käyttää tutkittaessa kansalliseen salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvia näytteitä.

Lisätietoja:

  • Valvonta: ylitarkastaja Britta Wiander, puh. 029 530 5381, britta.wiander @ evira.fi
  • Analyysmenetelmät/salmonella: Satu Hakola, puh. 040 524 1974, satu.hakola @ evira.fi

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA