Tutkimukset

Ensisaapumisvalvonnassa ja -toiminnassa käytettäville analyysimenetelmille on asetettu vaatimuksia lähinnä salmonellan osalta. Näytteenottosuunnitelman laatimisessa voi hyödyntää Eviran ohjetta elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (asetuksen EY 2073/2005 soveltaminen).

Pikamenetelmien käyttö Suomeen tuotavan lihan salmonellatutkimuksissa

Suomeen tuotavan lihan salmonellatutkimusten pikamenetelmiä koskevat vaatimukset on sisällytetty komission asetukseen 1688/2005 Suomeen ja Ruotsiin toimitettavan lihan, jauhelihan ja kananmunien erityistakuista. Sen 5 artiklan mukaan hyväksyttäviä ovat menetelmät, jotka on validoitu suhteessa ISO 6579 - standardin tai NMKL-menetelmän nro 71 viimeisimpiin painoksiin ja jotka kolmas osapuoli on sertifioinut EN/ISO 16140 -standardin mukaisesti. Menetelmän validoinnin on sisällettävä lihanäytteitä.

Association Francaise de Normalisation (AFNOR), Nordic System for Validation of Alternative Microbiological Methods (NordVal) tai Association of Official Analytical Chemist (AOAC) -elinten sertifioimat menetelmät on validoitu edellä mainitulla tavalla. Sertifioituja pikamenetelmiä voidaan käyttää viranomaisen niin halutessa ensisaapumispaikkavalvonnan ja eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen viranomaisnäytteille. Jos erässä todetaan salmonellaa, tulos on varmistettava viljelyllä. Pikamenetelmien käyttö omavalvontanäytteiden tutkimiseen on jo aiemmin ollut sallittua. Pikamenetelmiä ei kuitenkaan saa käyttää tutkittaessa kansalliseen salmonellavalvontaohjelmaan kuuluvia näytteitä.

 

Erityistakuutestaukseen hyväksyttäviä EN/ISO 16140 – standardin mukaisesti validoituja ja sertifioituja menetelmiä löytyy Eviran internet-sivujen suositeltavien menetelmien luettelosta. Tarkista listan ajan tasaisuus sertifiointielinten omilta sivuilta.

Lisätietoja:

  • Valvonta: ylitarkastaja Britta Wiander, puh. 029 530 5381, etunimi.sukunimi @ evira.fi
  • Analyysmenetelmät/salmonella: Satu Hakola, puh. 040 524 1974, etunimi.sukunimi @ evira.fi

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA