Eläimistä saatavat elintarvikkeet

1. Mikä on eläimistä saatava elintarvike?

Eläimistä saatavalla elintarvikkeella tarkoitetaan EtL:n 6 §:n ja EY asetuksen 853/2004 1 artiklasta johtuen sellaista elintarviketta, jonka valmistusaineet ovat yksinomaan eläin-peräisiä tai sellaista elintarviketta, jossa kasviperäinen aines on yhdistetty prosessoimattoman eläinperäisen aineksen kanssa. Myös hunaja ja veri kuuluvat eläimistä saataviin elintarvikkeisiin.

Elintarvikkeiden terveys- ja tunnistusmerkinnöistä säädetään asetuksen 853/2004 5 ja 6 artiklassa ja liitteen II jaksossa I.

2. Kuuluvatko yhdistelmäelintarvikkeet ensisaapumisvalvontaan?

Eivät.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA