Elintarvikkeiden näyte-erät

1. Millaisen luvan vaatii elintarvikkeen näyte-erän tuominen Suomeen toisesta EU-jäsenmaasta esim. analysointia tai arviointia varten? 

Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää luvan näyte-erän tuontiin. Lupa voidaan myöntää vain sellaiselle näyte-erälle, jolla ei ole kaupallista arvoa ja joka tuodaan tutkimusta varten. Näyte-erä on hävitettävä tutkimuksen jälkeen (MMMa 569/2006, 15 §).

Lupatiedustelut: ensisaapumisvalvonta@evira.fi