Ilmoitukset

1. Mitä tulee tietää ensisaapumistoiminnan aloittamis-, olennainen muuttaminen- ja lopettamis-ilmoituksista?

Ensisaapumistoimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus Eviraan vähintään 14 vuorokautta ennen ensisaapumistoiminnan aloittamista, toiminnan olennaista muuttamista sekä ennen toiminnan lopettamista (EtL 23 §).

Evira vastaanottaa toimijoiden EtL 23 § mukaiset ilmoitukset ja toimittaa ilmoituksen sekä ensisaapumistoimintaa koskevan, EtL 20 § mukaisen omavalvontasuunnitelman hyväksymistä varten sille paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle, jonka valvonta-alueella on toimijan kotipaikka tai jonka valvonta-alueella sijaitsevasta toimipisteestä toimintaa harjoitetaan (EtL 15 §).

Mikäli ensisaapumistoimija toimii useamman kuin yhden paikallisen ensisaapumisvalvontaviranomaisen valvonta-alueella, Evira toimittaa toimijan aloittamisilmoituksen tiedoksi kaikille paikallisille ensisaapumisvalvontaviranomaisille, joiden valvontaalueella toimijalla on ilmoituksensa mukaan ensisaapumistoimintaa.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita vastaanottavan toimijan aloittamisilmoitukseen on sisällytettävä ESA:n 8 §:n 1 momentin mukaiset tiedot:

 • ensisaapumistoimijan nimi, osoite, puhelinnumero, telefaxnumero, Y-tunnus
 • vastuuhenkilö
 • tiedot ensisaapumistoimijan käyttämistä ensisaapumispaikoista ja näiden yhteystiedot
 • vastaanotettavaksi tarkoitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden laji
 • kuvaus toiminnan laajuudesta ja lähetystiheydestä
 • milloin elintarvikkeiden vastaanottaminen on tarkoitus aloittaa.

Toimijan, joka ei itse vastaanota eläimistä saatavia elintarvikkeita (välittäjät), on aloittamisilmoituksessaan ilmoitettava seuraavat tiedot (ESA 8 § 2 mom.):

 • ensisaapumistoimijan nimi, osoite, puhelinnumero, telefaxnumero, Y-tunnus
 • vastuuhenkilö
 • tiedot niistä ensisaapumistoimijoista, joille se välittää näitä elintarvikkeita
 • välitettäväksi tarkoitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden laji
 • kuvaus toiminnan laajuudesta ja lähetystiheydestä
 • milloin elintarvikkeiden välitys on tarkoitus aloittaa.

Mikäli toimija sekä välittää että ottaa vastaan eläimistä saatavia elintarvikkeita, on toimijan tehtävä ilmoitus kummastakin toiminnasta.

2. Mitä tulee tietää vastaanotettujen lähetysten kuukausi-ilmoituksista?

Toimijan tulee toimittaa Eviraan viimeistään kunkin kuukauden 15. päivänä yhteenvetoilmoitus edellisenä kuukautena vastaanottamistaan lähetyksistä. Yhteenvetoilmoitukseen on sisällytettävä ensisaapumispaikkakohtaiset tiedot lähetysten elintarvikelajista, erien lukumäärästä, koosta (kg), lähtömaasta, lähettävästä laitoksesta, alkuperämaasta ja alkuperälaitoksesta.

Toimijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lähetysten saapumisesta ensisaapumispaikkaan välittömästi niiden saavuttua, jos paikallinen ensisaapumisvalvontaviranomainen on katsonut sen välttämättömäksi valvonnan kannalta (ESA 10 § 1 mom).

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME