Määritelmät

1. Mikä on eläimistä saatava elintarvike?
Eläimistä saatavalla elintarvikkeella tarkoitetaan EtL:n 6 §:n ja EY asetuksen 853/2004 1 artiklasta johtuen sellaista elintarviketta, jonka valmistusaineet ovat yksinomaan eläinperäisiä tai sellaista elintarviketta, jossa kasviperäinen aines on yhdistetty prosessoimattoman eläinperäisen aineksen kanssa. Myös hunaja ja veri kuuluvat eläimistä saataviin elintarvikkeisiin.

2. Mikä on terveysmerkki?
Ruhon osiin leimattu soikea terveysmerkki, joka sisältää valmistusmaan nimen tai lyhenteen, laitoksen hyväksymisnumeron ja EY-lyhenteen.

3. Mikä on tunnistusmerkki?
Eläimistä saataviin elintarvikkeisiin, niiden kääreisiin tai pakkauksiin liitetty soikea valmistusmaan nimen tai lyhenteen, laitoksen hyväksymisnumeron ja EY-lyhenteen sisältävä tunnistusmerkki. Tätä merkkiä kutsuttiin aiemmin myös terveysmerkiksi.

4. Mitä tarkoitetaan ensisaapumispaikalla?
Ensisaapumispaikalla tarkoitetaan Suomessa sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa, jossa ensimmäisenä otetaan vastaan Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen toimitettavia eläimistä saatavia elintarvikkeita, sekä elintarvikehuoneistoa, jossa otetaan välivarastosta vastaan näitä elintarvikkeita jakamattomina tuontierinä alle 48 tunnin säilytyksen jälkeen (EtL 6 §, ESA 4 §).

Ensisaapumispaikka voi olla esimerkiksi teurastamo, lihan leikkaamo, varasto ja valmistuspaikka tai se voi olla myös elintarvikemyymälä, ravintola tai muu suurkeittiö.

Liikkuvaa elintarvikehuoneistoa ei hyväksytä ensisaapumispaikaksi.

5. Mitä tarkoitetaan ensisaapumistoimijalla?
Ensisaapumistoimijalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka tuo tai välittää eläimistä saatavia elintarvikkeita Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen (EtL 6 §, ESA 4 §).

6. Mikä on lähetys?
Lähetyksellä tarkoitetaan joukkoa samaa elintarvikelajia olevia myyntiyksiköitä, jotka on tuotettu, valmistettu tai pakattu samassa laitoksessa ja lähetetty Suomeen samanaikaisesti (ESA 4 §).

7. Mikä on erä?
Erällä tarkoitetaan tunnistettavaa tuoteryhmää tai -joukkoa, joka saadaan tietystä prosessista käytännöllisesti katsoen samanlaisissa oloissa ja tuotetaan tietyssä paikassa määrätyn tuotantoajan kuluessa (ESA 4 §).

8. Mikä on yhdistelmäelintarvike?

Yhdistelmäelintarvikkeet ovat elintarvikkeita, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja (kypsennettyjä) eläinperäisiä tuotteita. Yhdistelmäelintarvikkeen määritelmä löytyy EY-asetuksesta 853/2004 (1 artikla, 2 kohta). Yhdistelmäelintarvikkeita ovat esimerkiksi äidinmaidonkorvikkeet, valmisruuat ja piirakat.