Salmonella erityistakuut

1. Mikäli Suomeen tuodaan toisesta EU-maasta suolattua keittokinkkua, niin päteekö tuotteeseen samat säännökset salmonella testeistä kuin raakaan sianlihaan?

Kinkku joka sisämarkkinakaupassa tuodaan Suomeen ja joka on suolattu, ei kuulu salmonella erityistakuiden piiriin. Eli ei vaadi asetuksen 1688/2005 mukaisia salmonellatutkimuksia eikä kaupallisia asiakirjoja.