Yleistä

1. Mitä lainsäädäntöä ensisaapumistoimintaan liittyy?

Ensisaapumistoimintaan ja sen valvontaan liittyvää lainsäädäntöä:

  • elintarvikelaki (EtL) 23/2006
  • maa- ja metsätalousministeriön ensisaapumistoiminnasta antama asetus (ESA) 118/2006
  • EY:n eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (853/2004)
  • EY:n salmonellaa koskeva erityistakuuasetus (1688/2005) (erityistakuuasetus).