Valvoville viranomaisille

Ohjeistus

Hyväksytyt laitokset

  • EU-laitokset: Luettelot hyväksytyistä, eläinperäisiä elintarvikkeita tuottavista laitoksista Euroopassa
  • Laitokset EU:n ulkopuolella: EY:n komission hyväksymät yhteisön ulkopuolisten maiden laitokset, joista saa toimittaa eläimistä saatavia elintarvikkeita EU:n markkinoille

Suojapäätökset

  • EU-maita koskevat: Elintarvikkeiden (sekä eläinten ja muiden eläinperäisten tuotteiden) toimittamista muista EU-maista rajoittavat komission päätökset
  • Muita kuin EU-maita koskevat: Elintarvikkeiden (sekä eläinten ja muiden eläinperäisten tuotteiden) toimittamista muista kuin EU-maista rajoittavat komission päätökset

CITES-sopimus