Sivutuotteet

Yksityishenkilön omaan käyttöön tuomille lemmikkieläinten ruuille ei ole rajoituksia tai vaatimuksia. Esim. lemmikkieläinten puruluita voi sisämarkkinakaupassa tuoda Suomeen rajoituksetta. Sulkiin ja höyheniin, joita tuodaan yksityiskäyttöön, ei kohdistu viranomaisvaatimuksia ja niitä matkailija voi tuoda mukanaan.

Sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin oleviin metsästystrofeisiin, jotka on täyttämällä käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi, ja muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin oleviin metsästystrofeisiin ei sovelleta sisämarkkinakaupassa mitään eläinten terveyteen perustuvia kieltoja tai rajoituksia. Näitä matkailija voi tuoda mukanaan. Myös sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja, joille on tehty täydellinen parkitus matkailija voi tuoda mukanaan.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Eläimistä saatavat sivutuotteet

Eläimistä saatavien sivutuotteiden sisämarkkinakauppa

Eläimistä saatavia sivutuotteita koskevat ohjeet ja oppaat