Yhdistelmä- ja eläimistä saatavat elintarvikkeet

Elintarvikkeiden luokittelu ja määritelmät

Raakalihavalmiste

Raakalihavalmisteella tarkoitetaan sellaista raakaa lihaa tai jauhettua lihaa, johon on lisätty suolaa, lisäaineita, mausteita tms. eikä niille vaadita salmonellaerityistakuita. Siten esimerkiksi broilerinlihaa, johon on lisätty suolaa, pidetään raakalihavalmisteena.

Kts. salmonellaerityistakuiden määritelmä: Ensisaapumistoiminnan ohjeet toimijoille.


Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja yhdistelmäelintarvikkeet

Eläimistä saatavat elintarvikkeet

Elintarvikelain (23/2006) mukaan toisesta jäsenvaltiosta Suomeen tuotavat eläimistä saatavat elintarvikkeet kuuluvat Eviran ensisaapumisvalvonnan piiriin.

läimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetussa MMM:n asetuksessa (37/EEO/2006) eläimistä saatavilla elintarvikkeilla tarkoitetaan eläinperäistä tuotetta  siten kuin se määritelty EY:n eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygienia-säännöistä antaman asetuksen 853/2004 liitteen I  kohdassa 8.1.

Eläinperäiset tuotteet (= eläimistä saatavat elintarvikkeet)

Asetuksen 853/2004 liitteen I  kohdan 8.1 mukaan eläinperäisillä tuotteilla" tarkoitetaan:

 • eläinperäisiä elintavikkeita mukaan luettuina hunaja ja veri
 • ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläviä simpukoita, eläviä piikkinahkaisia, eläviä vaippaeläimiä ja eläviä merikotiloita
 • muita eläimiä, jotka on tarkoitus valmistaa toimitettavaksi elävinä lopulliselle kuluttajalle.

Asetuksen 853/2004 liitteen 8.1 kohdasta ei tarkemmin ilmene, mitä ovat siinä tarkoitetut eläinperäiset tuotteet. Asetuksesta käy kuitenkin epäsuorasti ilmi,  että näillä tarkoitetaan asetuksen liitteen I kohdissa 1 – 7 tarkemmin määriteltyjä jalostamattomia ja jalostettuja tuotteita.

EY:n elintarvikehygieniasta antamassa asetuksessa 852/2004 on määritelty, mitä tarkoitetaan jalostamisella, jalostamattomilla ja jalostetuilla tuotteilla:

m) 'jalostamisella' toimintaa, jonka avulla alkuperäistä tuotetta muutetaan merkittävästi, esimerkiksi kuumentamalla, savustamalla, suolaamalla, kypsyttämällä, kuivaamalla, marinoimalla, uuttamalla, puristamalla tai pursottamalla tai mainittujen käsittelyjen yhdistelmällä;

n) 'jalostamattomilla tuotteilla' elintarvikkeita, jotka eivät ole läpikäyneet jalostamiskäsittelyä, mukaan lukien tuotteet, jotka on jaettu, ositettu, annosteltu, viipaloitu, leikattu luuttomiksi, jauhettu massaksi, nyljetty, murskattu, leikattu, puhdistettu, siistitty, kuorittu, jauhettu jauheeksi, jäähdytetty, jäädytetty, pakastettu tai sulatettu;

o) 'jalostetuilla tuotteilla' jalostamattomia tuotteita jalostettaessa syntyviä elintarvikkeita. Nämä tuotteet voivat sisältää aineksia, joita tarvitaan niiden valmistuksessa tai antamaan niille erityisiä ominaisuuksia.

LIHA JA LIHAVALVISTEET

Lihalla tarkoitetaan kohdassa 1.2 – 1.8 tarkoitettujen eläinten syötäväksi soveltuvia osia veri mukaan lukien. ·       

Lihavalmisteilla tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät lihan jalostuksen tai näiden jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena siten, että leikkuupinnan perusteella voidaan todeta, että tuoreen lihan ominaisuudet ovat kadonneet (liite I kohta 7.1)

KALASTUSTUOTTEET JA JALOSTETUT KALASTUSTUOTTEET

Kalastustuotteilla tarkoitetaan kaikkia luonnonvaraisia tai viljeltyjä meren tai makean veden eläimiä (lukuun ottamatta eläviä simpukoita, eläviä piikkinahkaisia, eläviä vaippaeläimiä ja eläviä merkikoteloja ja kaikkia nisäkkäitä, matelijoita ja sammakoita) sekä kaikkia niiden syötäviä muotoja ja niistä saatuja tuotteita (liite I kohta 3.1).

Jalostetuilla kalastustuotteilla tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät kalastustuotteiden käsittelystätai näiden jalostettujen tuotteiden lisäkäsittelystä (liite I kohta 7.4).

SIMPUKAT, ÄYRIÄISET JA NIISTÄ SAADUT ELÄINPERÄISET ELINTARVIKKEET

Simpukoilla tarkoitetaan siivilöimällä ravintonsa ottavia simpukoita (liite Ikohta 2.1).

Elävät simpukat, elävät piikkinahkaiset, elävät vaippaeläimet ja elävät merkikotelot sekä näistä saadut eläinperäiset elintarvikkeet ovat liitteen I kohdassa 8.1 mainittuja eläinperäisiä tuotteita.

MAITO JA MEIJERITUOTTEET

Raakamaidolla tarkoitetaan maitoa, jo0ka on tuotettu kotieläimen maitorauhasia lypsämällä ja jota ei ole kuumennettu yli 40 celsiuksen lämpötilaan eikä käsitelty millään vaikutukseltaan vastaavalla tavalla (liite I kohta 4.19.

Meijerituotteilla tarkoitetaan raakamaidon jalostuksen ja jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena syntyneitä jalostettuja tuotteita (liite I kohta 7.2).

MUNAT

Munilla tarkoitetaan tarhattujen lintujen kuorellisia munia, jotka soveltuvat suoraan ihmisravinnoksi tai munatuotteiden valmistukseen, ei kuitenkaan rikkoutuneita, haudottuja tai keitettyjä munia (liite I kohta 5.1).

Munatuotteilla tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät munien tai munien eri osien tai seosten käisttelystä tai näiden jalostettujen tuotteiden lisäkäsittelystä (liite I kohta 7.3).

Esimerkkejä eläimistä saatavista elintarvikkeista:

 • raaka naudanliha, sianliha, siipikarjanliha ja muu raaka liha sekä niistä valmis-tettu jauheliha                                                                             
 • raakalihavalmisteet
 • sisäelimet
 • muut eläimen osat (muu tuore liha kuin ruhon liha)
 • veri
 • kypsennetyt ja esikypsennetyt liha- ja kalatuotteet (esim.  lihasäilykkeet,  liha-pullat, jauhelihapihvit, ankanmaksapatee, tonnikalasäilykkeet, silli-säilykkeet, kalapullat, kalajauhelihapihvit, mäti ja kaviaari)
 • raa´alla lihalla tai kalalla täytetyt vihannekset
 • raaka kala, mäti ja kaviaari
 • raa´at simpukat ja äyriäiset
 • kypsennetyt ja esikypsennetyt simpukoista tai äyriäisistä valmistetut  tuotteet                                                                            
 • raaoilla simpukoilla tai äyriäisillä täytetyt vihannekset
 • raakamaito
 • hapatetuotteet (esim. piimä, jogurtti, rahka)           
 • tuoreet ja kypsennetyt juustot
 • muut juustotuotteet (esim. juustofondue)
 • raa´at kanamunat sekä muut linnunmunat
 • jalostetut kananmunatuotteet (esim. munamassa)

Yhdistelmäelintarvikkeet

EY:n eläinperäisten elintarvikkeiden erityisistä hygieniasäännöistä antaman asetuksen mukaan sitä ei sovelleta elintarvikkeisiin, jotka sisältävät  sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita  (1 artikla, kohta 2). Tällaiset elintarvikkeet eivät ole asetuksen liitteessä I kohdassa 8.1 tarkoitettuja eläinperäisiä tuotteita, vaan elintarvikkeita, joista tässä yhteydessä käytetään nimitystä  yhdistelmäelintarvikkeet.

Toisista EU:n jäsenvaltioista toimitettavien yhdistelmäelintarvikkeiden valvonta ei kuulu ensisaapumisvalvonnan piiriin, vaan niiden elintarvikemääräystenmukaisuudesta vastaa elintarvikelain nojalla tullilaitos Suomessa tapahtuvan elintarvike-erän purkamisen ja siihen liittyvän varastoinnin yhteydessä  (34 § 4).

Esimerkkejä yhdistelmätuotteista

Kasvisperäisiä tuotteita ja jalostettuja eläinperäisiä tuotteita sisältäviä yhdistelmäelintarvikkeita ovat esimerkiksi:

 • valmisruoka-ateriat jotka sisältävät kypsää naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjan-lihaa tai kypsää kalaa (esim. keitot, pizzat)
 • leivonnaiset jotka sisältävät kypsää kananmunaa, naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa tai kypsää kalaa (esim. piirakat, munariisipasteijat)      
 • mätitahnat (esim. Kalles kaviar)
 • jäätelö
 • maitokahvijuoma    
 • juustolla täytetyt vihannekset
 • äidinmaidonkorvikkeet
 • lasten valmisruoat (esim. purkkiruoka)
 • kliiniset maitopohjaiset valmisteet
 • maitopohjaiset laihdutusvalmisteet
 • kaikki ravintolisät

EU-lainsäädäntö

Linkit tämän sivun asetuksiin löytyvät oikealta. EU-lainsäädäntösivulla (Eur-Lex) rullaa sivua alas, ja valitse "konsolidoidut versiot" ja sieltä alimmainen, päiväyksen mukaan viimeisin versio.

Lisätietoja:

ensisaapumisvalvonta at-merkki.gif evira.fi
ylitarkastaja Britta Wiander, p. 029 530 5381

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA