Yksityishenkilöt

Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen!

Sian ja villisian lihan, raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihaa sisältävien tuotteiden tuontia on rajoitettu afrikkalaisen sikaruton takia Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin, Unkarin, Romanian, Belgian ja Italian (sardinia) alueilta.

Afrikkalaisen sikaruton ajankohtainen tilanne tulee tarkistaa erityisesti paikallisilta viranomaisilta tai yhteystahoilta ja paikalliselta alueelta, jossa afrikkalaista sikaruttoa voi esiintyä, koska afrikkalainen sikaruton tilanne kehittyy.

Suojapäätös  koskee myös metsästystuliaisia! 

Lisää tietoa matkailijalle afrikkalaisesta sikarutosta Eviran sivuilta

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote afrikkalaisen sikaruton torjunnasta

Lisää tietoa afrikkalaisesta sikarutosta EU-komission sivuilta.

Katso myös kohdasta Sivutuotteet.

Tuliaiset

Elintarvikkeet

Mikäli eläimistä saatavia elintarvikkeita tuodaan sisämarkkinakaupassa Suomeen ei-kaupallisessa tarkoituksessa puhutaan tuliaisista.

Eläimistä saatavat elintarvikkeet, jotka yksityishenkilö tuo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta omaan käyttöönsä, tai jotka lähetetään yksityishenkilölle käytettäväksi tämän yksityistaloudessa, eivät kuulu ensisaapumisvalvonnan piiriin.

Sallittuna pidetään sellaista kohtuullista määrää eläimistä saatavia elintarvikkeita tai niitä sisältäviä tuotteita, jonka yksityishenkilön voidaan kohtuudella arvioida kuluttavan omassa yksityistaloudessaan. Muiden kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuliaistuontirajoituksista saa tietoa Tulli.fi josta löytyy myös tuliaisten verottoman tuonnin arvon euromääräinen yläraja.

Elintarvikkeiden tuominen näihin tarkoituksiin ei velvoita tekemään ilmoitusta asiasta.

Jos sen sijaan kyseiset tuotteet menevät jakeluun tai myyntiin, toiminta katsotaan ensisaapumistoiminnaksi ja tämä toiminta on ensisaapumisvalvonnan piirissä.

Metsästystuliaiset

Matkustaja saa tuoda mukanaan edellä mainituista maista itse ampumansa riistaeläimen tai riistaeläimet, ellei maan eläintautitilanteen takia tuontia ole kielletty. Eläintautien esiintymisalueet ja tarkemmat rajoitukset löytyvät EU -alueen suojapäätöksistä. Lisäksi tuonnissa on noudatettava verottoman tuonnin ylärajaa ja CITES- määräyksiä, jotka koskeva uhanalaisten lajien kauppaa (kts. alla). 

Kaupallinen toiminta

Mikäli eläimistä saatavia elintarvikkeita tuodaan sisämarkkinakaupassa Suomeen kaupallisessa tarkoituksessa (jakeluun tai myyntiin), toiminta kuuluu ensisaapumisvalvonnan piiriin. Ks. Ensisaapumisvalvonta.

Lisätietoja:
ensisaapumisvalvonta@evira.fi
ylitarkastaja Britta Wiander, p. 029 530 5381

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA