Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Eläinperäisiä eli eläimistä saatavia elintarvikkeita ovat esimerkiksi liha, lihatuotteet ja –valmisteet, maito, maitotuotteet, kalastustuotteet, linnunmunat ja munatuotteet sekä mehiläistuotteet.

EU:n ulkopuolelta eli ns. kolmansista maista Euroopan unionin alueelle tuotavien eläinperäisten elintarvikkeiden on täytettävä eläinlääkintölainsäädännössä kyseisille elintarvikkeille asetetut tuontivaatimukset. Niille on tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus unionin ulkorajalla sijaitsevalla hyväksytyllä eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla silloin, kun ne tuodaan unionin alueelle. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tarkoitus on varmistaa, että kolmansista maista EU:n alueelle tuotavat elintarvikkeet täyttävät niille asetettavat elintarvikehygieniset vaatimukset, ja että niistä ei aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa. Rajatarkastuksen jälkeen tarkastuksessa hyväksytty tuontierä voidaan toimittaa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta markkinoille koko EU:n alueella.

Eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa noudatetaan komission eläimistä saataville elintarvikkeille, sekä muille tuotteille ja eläimille antamia suojapäätöksiä. Suojapäätös annetaan tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, jos kolmannessa maassa ilmenee tai leviää jokin tekijä, joka todennäköisesti aiheuttaa vakavan vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle. Suojapäätöksellä rajoitetaan/kielletään tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuontia tietyistä maista tai tietyiltä alueilta.

Tietyissä tapauksissa eläinperäisiä elintarvikkeita on sallittua tuoda kolmansista maista myös ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta eikä niitä tarvitse tuoda hyväksyttyjen rajaylityspaikkojen kautta. Tällöinkin maahantuojan on otettava huomioon eläinlääkintölainsäädännössä kyseisille elintarvikkeille asetetut tuontivaatimukset (ks. Eläinlääkintölainsäädäntö Eb 5 liite 3).

Eläinperäisten elintarvikkeiden sekä niistä saatavien muiden tuotteiden tuontivaatimukset vaihtelevat eläinlajin ja alkuperämaan mukaan.

Tuotaessa ko. elintarvikkeita muista EU-jäsenmaista (= sisämarkkinakauppa) ovat voimassa eri tuontivaatimukset kuin tuotaessa EU:n ulkopuolisista maista. Myös tuontivaatimuksiin EU:n jäsenmaista vaikuttaa alkuperämaan eläintautitilanne, josta tarpeen tullen voidaan antaa suojapäätöksiä. Eläintaudin puhjetessa tuontivaatimukset saattavat muuttua hyvinkin nopeasti.

Vesiviljelytuotteiden, maitotuotteiden, munien sekä tiettyjen eläinten lihan tuonnin vaatimuksena on lisäksi se, että alkuperämaan jäämävalvontasuunnitelma (ks. linkki oikeanpuoleisessa palkissa) on hyväksytty.

Tiedon haku

Elintarvikkeiden kolmasmaatuonnista säädetään sekä Euroopan unionin lainsäädännössä että kansallisessa lainsäädännössä.

Euroopan unionin lainsäädäntö - EUR-Lex

EU:n lainsäädännön säädökset löytyvät Eur-Lex –sivustolta, joka on portaali Euroopan unionin oikeuden teksteihin. Asetuksia, direktiivejä ja muita säädöksiä voi hakea esimerkiksi niille annettujen numeroiden perusteella. Kirjoittamalla säädöksen vuosiluvun ja numeron, klikkaamalla myös vastaavasti joko asetus, direktiivi, päätös tmv. ohjelma vie suoraan ko. numerolla oleviin säädöksiin. Säädös kannattaa varmistaa hakemaasi ja tarkentaa vielä kohdasta ”Uusin konsolidoitu versio”. Konsolidoitu eli koonnos tarkoittaa säädökseen myöhemmin tulleiden muutosten päivittämistä säädöstekstiin. Viimeisimmistä muutoksista ei ehkä aina vielä ole ehditty tehdä konsolidoitua versiota jolloin muutoskohdat löytyvät erillisinä asetuksina. Konsolidoimattomia muutoksia voi olla useampikin.

Kansallinen lainsäädäntö - Finlex

Maa- ja metsätalousministeriö pitää yllä nettisivuja, jonne on kerätty sen alaisen hallinnon lainsäädäntö, mm. eläinlääkintölainsäädäntö, joka säätelee myös elintarvikkeiden tuontia EU:n ulkopuolisista maista. Eläinlääkintölainsäädäntö on jaettu eri hakemistoihin A-M, joista Tuonti EU:n ulkopuolisista maista löytyy hakemistosta Eb, joka osaltaan jakautuu 15 voimassa olevaan alakohtaan. Eläinlääkintölainsäädäntöön kuuluvat säädökset on linkitetty oikeusministeriön perustamaan valtion säädöstietopankkiin Finlexiin. Esim. halutessaan selvittää lihan tuontiohjeita, siirrytään MMM:n ylläpitämään Eläinlääkintölainsäädännön hakemistoon Eb kohtaan 10, joka käsittelee lihan ja lihatuotteiden tuontia.

Lisätietoja

Eri elintarvikkeiden tuontivaatimukset löytyvät tällä sivulla olevien otsikoiden alta. Ohjeet on pyritty laatimaan siten, että tuoja pystyy päättelemään tuontivaatimukset tekstejämme tarkastelemalla. Koska teknisistä syitä tuontiehtojen ajantasaistaminen voi joskus viivästyä, pyydämme tuojaa ensin varmistamaan, että tuontivaatimuksissa mainitut asetukset ovat ajan tasalla. Yhteydenotot rajatarkastus(at)evira.fi.

(18029U)

Lisää aiheesta muualla verkossa

Lisää aiheesta palvelussamme