Eläimistä ja kasveista koostuvat elintarvikesekoitukset (ent. yhdistelmätuotteet)

Elintarvikesekoitusten (ent. yhdistelmätuotteiden) määritelmä ja ohjautuminen rajatarkastukseen

Terveystodistusmalleihin on lisätty mahdollisuus käyttää mm. Euroopan unionista tai toisesta kolmannesta maasta peräisin olevia lihavalmisteita ja maitotuotteita elintarvikesekoitusten valmistamiseen sellaisissa kolmansissa maissa, joiden on sallittua viedä elintarvikesekoituksia unioniin. Samoja edellytyksiä, jotka munatuotteiden on asetuksen (EY) N:o 798/2008 mukaan täytettävä kun niitä tuodaan unionin alueelle tai kuljetetaan unionin kautta, sovelletaan myös sellaisiin jalostettuihin munatuotteisiin, joita käytetään elintarvikesekoitusten valmistukseen.

Elintarvikesekoituksen määritelmä ja rajatarkastuksen määräytyminen CN-koodiin perustuen löytyy tämän sivun vasemmalta linkistä Elintarvikesekoituksen määritelmä ja rajatarkastuksen määräytyminen. Kuitenkin tämän ohjeen kohdassa "rajatarkastus vai ei" on kuvattu rajatarkastuksen määräytyminen sen sisältämän eläimistä saatavan tuotteen määrän ja ominaisuuksien perusteella.

Jokaisen tuojan tulee täyttää linkistä oikealla  "Lomake elintarvikesekoitusten ominaisuuksista", ennen kuin kysyy Tullilta tai Eviralta (rajatarkastus at-merkki.gif : 1Kb evira.fi) vaatimusta rajatarkastuksen toimittamisesta tämän ohjeen mukaisesti. Ilman lomaketta, johon kunkin tuotavan tuotteet tiedot on täytetty kunkin sarakkeen kohdalta oikein, ei Evira tule antamaan lausuntoa siitä, mille tuotteille tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Lomakkeen lopussa olevaan sarakkeeseen tuojan tulee itse merkitä arvio rajatarkastukseen joutumisesta. Lopullinen arvio rajatarkastuksesta voidaan usein antaa vasta eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla, jonne tuoja 100% varmuuden halutessaan voi suoraan toimittaa erän. Evira ei vastaa tuojalle johtuvista kustannuksita esitietojen puutteellisuuden takia. Lomake tulee ensin tallentaa omalle tietokoneelle, josta sen pääsee lähettämään.

Tuoja vastaa kaikista erän kustannuksista mukaan lukien sellaisten erien varastointi- ja säilytyskustannukset, joiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus on kesken, tai joista tehtävä selvitys rajatarkastusvelvoitteesta on kesken. Em. erien kaltaiset erät säilytetään tarvittaessa rajatarkastusasemalla.

Rajatarkastus vai ei?

Ohje "Poikkeukselliset tuotteet, joita ei tarkasteta eläinperäisten raaka-aineiden pitoisuudesta riippumatta" on sivun alareunassa.

EU -Komission laatima kaavio tuotteen tunnistamisesta rajatarkastettavaksi tai ei löytyy linkkisarakkeesta.

Lihatuotteita sisältävät elintarvikesekoitukset

- kaikki elintarvikesekoitukset, joissa on lihaa edes pieniä määriä, rajatarkastetaan

 • elintarvikesekoituksen ja siihen käytetyn lihatuotteen on oltava peräisin EU-hyväksytystä laitoksesta eli löydyttävä luettelosta "komission hyväksymät laitokset”. Tarkemmin kohdassa "hyväksytty laitos".
 • elintarvikesekoituksen ja siihen käytetyn lihatuotteen ontultava lihavalmisteiden tuontiin hyväksytystä maasta (lista komission päätöksessä 2007/777/EY, liite II - kuitenkin tarkistamiseen riittää se, että maa ja laitos löytyvät luettelosta "komission hyväksymät laitokset", koska luetteloon hyväksymisedellytys on 2007/777/EY ehtojen täyttyminen)
 • Asetuksen 28/2012 liitteen mallin mukainen terveystodistus - todistukseen sisältyy mm. BSE-vaateet, linkki terveystodistuksen BSE-vaadekohdan päätöksiin 2007/453 ja999/2001 oikealla (myös ko. lihavalmisteelle vaadittava terveystodistus hyväksytään)

Kolmannet maat saavat käyttää EU-maassa tai toisessa kolmannessa maassa tuotettuja lihatuotteita elintarvikesekoituksen valmistamiseen edellyttäen, että maat on luetteloitu kuuluvaksi samaan ryhmään (A) lihan osalta asetuksessa 206/2010/EU (linkki vasemmalta löytyvän ohjeen  ”tuoreen lihan tuonti” oikeassa reunassa) kuin se kolmas maa, joka valmistaa elintarvikesekoituksen. Tämän tyyppiseen kauppaan vain siten käsitellyt ryhmät, jotka takaavat korkeimman terveysstatuksen, on hyväksytty, jotta vältetään se ,ettei sellaisia lihatuotteita, joiden terveysstatus on heikompi, tuoda kolmansiin maihin, joiden terveysstatus on korkeampi, ja sitten tuodaan myöhemmin EU:hun, koska ne voivat aiheuttaa eläintautivaaran.

Kalastustuotteita sisältävät elintarvikesekoitukset

- jos kala on prosessoimatonta, tuote tulee rajatarkastaa, vaikka kalaa/kalastustuotetta olisi alle 50%. Esim. sushi tai kalakastike, joka on valmistettu tuoreesta kalasta, johon on lisätty  vain vettä ja suolaa ja esim. kalauutetta eikä kasveista saatuja ainesosia , on kuitenkin kalastustuote, johon sovelletaan kalastustuotteen tuontiehtoja (rajatarkastustyöryhmä 3.7.2013 ). 

Tällöin tuontierien mukana on oltava täytäntöönpanoasetuksen 1012/2012 liitteen I  mukainen terveystodistus. Vain kalakastike, johon on käytetty prosessoitua kalaa, on tämän ohjeen mukainen elintarvikesekoitus.

- kun kalaa/kalastustuotetta on yli 50 %, kuuluu se rajatarkastukseen.

Seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

 • erällä tulee olla liitteen mukainen terveystodistus  (myös ko. kalastustuotteelle vaadittava todistus hyväksytään)
 • Sekä elintarvikeseoksen valmistaneen laitoksen, että sen sisältämän kalastustuotteen on  oltava komission hyväksymä eli luettelossa "komission hyväksymät laitokset”. Tarkemmin kohdassa "hyväksytty laitos".
 • alkuperämaan oltava hyväksytty eli mainittu komission päätöksessä 2006/766/EY. Tarkistamiseen riittää pelkästään se, että laitos löytyy em. luettelosta "komission hyväksymät laitokset" koska siihen lisätyt maat ja laitokset täyttävät em. päätöksen vaatimukset

- jos tuote sisältää prosessoitua kalastustuotetta alle 50 %, ei rajatarkastusta

 • Lisäksi erän tulee täyttää kohdan ”yleiset vaatimukset, jotta rajatarkastusta ei tehdä”-ehdot

Maitotuotteita sisältävät elintarvikesekoitukset

- Kun maitotuotetta on yli 50 %, tai kun lopullinen elintarvikesekoitus ei täytä vaatimuksia huoneenlämmössä säilymisestä ja prosessoinnista, vaikka maitotuotteen määrä olisikin elintarvikesekoituksessa alle 50 % , tuote rajatarkastetaan (esim. jäätelö ja pakastetut juustokakut rajatarkastetaan aina maitotuotteen painoprosentista riippumatta)

 • erällä tulee olla liitteen mukainen terveystodistus  (myös ko. maitotuotteelle vaadittava todistus hyväksytään)
 • Sekä elintarvikeseoksen valmistaneen laitoksen, että sen sisältämän maitotuotteen on  oltava komission hyväksymä eli luettelossa "komission hyväksymät laitokset”. Tarkemmin kohdassa "hyväksytty laitos".
 • alkuperämaan oltava hyväksytty eli mainittu liitteessä I komission asetuksessa 605/2010. Tarkistamiseen riittää pelkästään se, että laitos löytyy em. luettelosta "komission hyväksymät laitokset"  koska siihen lisätyt maat ja laitokset täyttävät asetuksen 605/2010 vaatimukset

Kolmannet maat saavat käyttää EU-maassa tai toisessa kolmannessa maassa tuotettuja maitotuotteita elintarvikesekoituksen valmistamiseen edellyttäen, että maat on luetteloitu kuuluvaksi samaan ryhmään (A ja B) maitotuotteiden osalta asetuksessa 605/2010/EU kuin se kolmas maa, joka valmistaa elintarvikesekoituksen. Tämän tyyppiseen kauppaan vain siten käsitellyt ryhmät, jotka takaavat korkeimman terveysstatuksen, on hyväksytty, jotta vältetään se ,ettei sellaisia maitotuotteita, joiden terveysstatus on heikompi, tuoda kolmansiin maihin, joiden terveysstatus on korkeampi, ja sitten tuodaan myöhemmin EU:hun, koska ne voivat aiheuttaa eläintautivaaran.

Kuitenkin, sellaisille elintarvikeseoksille, jotka eivät säily huoneenlämmössä, ja jotka sisältävät alle 50% maitotuotetta, ei tarvitse tehdä rajatarkastusta, jos ne on kaikkien raaka-aineiden yhdistämisen jälkeen täysin kypsennetty tai lämpökäsitelty koko sisältönsä osalta siten, että kaikki raakatuotteet on denaturoitu. Tällainen tuote voi olla esim. tuote, joka on ensin kuumennettu, ja sitten pakastettu.

- jos maitotuotetta on alle 50 % JA tuote säilyy huoneenlämmössä JA on prosessoitu - ei rajatarkastusta

 • Lisäksi erän tulee täyttää kohdan ”yleiset vaatimukset, jotta rajatarkastusta ei tehdä”-ehdot.  Tarvittaessa prosessoidun tuotteen prosessikaavio tarkastetaan päätöksen tekemistä varten, ei rajatarkastusta, vaan tulli tarkastaa että tuontiehdot täyttyvät 
 • erällä ei tarvitse olla täytäntöönpanoasetuksen liitteen mukaista terveystodistusta, kaupallinen todistus käsittelymerkintöineen riittää (tarkemmat ohjeet kaupallisesta todistuksesta alempana)
 • laitoksen ei tarvitse olla hyväksytty , tarkemmin kohdassa "hyväksytty laitos".
 • alkuperämaan oltava hyväksytty eli mainittu liitteessä I komission asetuksessa 605/2010.

Kaikkien maitoa sisältävien elintarvikesekoitusten (vaikka ei rajatarkastettaisikaan, kuten maitosuklaa, jossa maitotuotetta alle 50% ja säilyy huoneenlämmössä), on tultava maitotuotteiden tuontiin hyväksytystä maasta, tarkemmin kohdassa " Käsittely merkinnästä vapautetuille maitotuotteita sisältäville elintarvikesekoituksille" .

Munatuotteita sisältävät elintarvikesekoitukset    

- Kun yli puolet painosta munatuotetta, tehdään rajatarkastus

 • erällä tulee olla liitteen mukainen terveystodistus  (myös ko. munatuotteelle vaadittava todistus hyväksytään)
 • munatuotteet on valmistettu munista, jotka tulevat laitoksesta, joka täyttää asetuksen 853/2004/EU liitteessä III olevassa X jaksossa olevat vaatimukset, ja joka todistuksen myöntämispäivänä on vapaa asetuksessa 798/2008 määritellystä korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta
 • alkuperämaan oltava hyväksytty eli mainittu asetuksessa 798/2008.
- jos alle 50% munatuotetta JA tuote säilyy huoneenlämmössä JA on prosessoitu - ei rajatarkastusta
 • Lisäksi erän tulee täyttää kohdan ”yleiset vaatimukset, jotta rajatarkastusta ei tehdä” ehdot

- Kun alle puolet painosta on munatuotetta ja tuote ei säily huoneenlämmössä tai on prosessoimaton (eli kohta "vaatimukset jotta rajatarkastusta ei tehdä" ei täyty), tehdään rajatarkastus

 • terveystodistus
 • alkuperämaavaatimus

Hunaja

 • hunajaa sisältäviä elintarvikesekoituksia ei tarkasteta

Yleiset vaatimukset, jotta rajatarkastusta ei tehdä

Jos alle 50 % kalastustuotetta, maitotuotetta tai munatuotetta JA tuote säilyy huoneenlämmössä JA on prosessoitu, tulee seuraavien yleisten vaatimusten täyttyä, jotta rajatarkastusta ei tehdä :

 • säilyy huoneenlämmössä
 • on kaikkien raaka-aineiden yhdistämisen jälkeen täysin kypsennetty tai lämpökäsitelty koko sisältönsä osalta siten, että kaikki raakatuotteet on denaturoitu
 • on varustettu selvillä merkinnöillä, joiden mukaisesti on tarkoitettu ihmisravinnoksi
 • on pakattu turvallisesti tai suljettu puhtaisiin astioihin
 • on varustettu kaupallisella asiakirjalla ja jäsenvaltion virallisella kielellä olevalla merkinnällä siten, että asiakirja ja merkintä antavat yhdessä tiedot elintarvikesekoituksen luonteesta ja määrästä sekä pakkausten määrästä, alkuperämaasta, valmistajasta ja ainesosista.

Elintarvikesekoitusten yleiset tuontiehdot

 • Elintarvikesekoituksen on tultava maasta joka on hyväksytty EU-tuontiin koskien kyseistä eläinperäistä tuotetta(poikkeukset kohdassa "Rajatarkastus vai ei?). Hyväksytyt maat ja laitokset löytyvät linkistä oikealta "komission hyväksymät laitokset". 
 • Kaikkiin elintarvikesekoituksiin käytettyjen prosessoitujen eläimistä saatavien tuotteiden tulee olla peräisin sellaisesta maasta, jonka jäämävalvontasuunnitelma on hyväksytty päätöksen 2011/163/EU mukaisesti, vaikka sille ei päätöksen 2007/275 mukaisesti tulisikaan tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta (rajatarkastustyöryhmä 3.7.2013).
 • Elintarvikesekoituksessa käytetyn prosessoitujen  lihatuotteiden sekä maitotuotteiden painoprosentista huolimatta (siis aina, jos painoprosentti on välillä 0-100), sekä kalatuotteen ja munatuotteen, vain silloin kun kalatuotetta tai munatuotetta on yli 50 painoprosenttia, tulee olla peräisin hyväksytystä laitoksesta. Laitos tulee olla hyväksytty Komission asetuksen (EC) N°853/2004 artiklan 6.1(b) mukaisesti ja laitos tulee löytyä luettelosta "komission hyväksymät laitokset". Poikkeuksena on kuitenkin alle 50 % maitotuotetta sisältävä elintarvikesekoitus, joka säilyy huoneenlämmössä.Vaatimusten laitoksesta tulee täyttyä jokaisen tuotteen kohdalla
 • Elintarvikesekoitusten, joissa on puolet tai enemmän muita kuin yllämainittuja eläinperäisiä tuotteita, lähinnä koskee vain jalostettuja sammakonreisiä ja etanoita,, on tultava sellaisesta kolmannesta maasta, joka on hyväksytty kyseisen eläinperäisen tuotteen EU-tuontiin.
 • Yllä mainituilla rajatarkastettavilla elintarvikesekoituksilla on oltava rajatarkastusasemalla elintarvikesekoitusasetuksen liitteen I mukainen terveystodistus tai ellei terveystodistusvaatimusta ole, niin  kaupallinen asiakirja, ja ehtojen täyttyminen on vahvistettu todistuksen asianmukaisella täyttämisellä (uudet asetukset oikealla linkissä englanniksi ja suomeksi: sisältävät terveystodistusmallit). Tarkemmin kohdassa "Rajatarkastus vai ei?". Jos sekoitus sisältää sekä lihatuotetta, maitotuotetta ja kalastustuotetta, tulee todistus täyttää kunkin tuotteen osalta. Siten esimerkiksi Kiinasta on kiellettyä tuoda maitotuotetta sisältävää yhdistelmätuotetta (ei hyväksyttyä jäämävalvontasuunnitelmaa, ei hyväksyttyjä laitoksia, ei luetteloitu suojapäätöksessä 2002/994/EC)(rajatarkastustyöryhmä 3.7.2013). Em. liitteen I mukaisen terveystodistuksen sijasta hyväksytään myös sekoitukseen käytetylle tuotteelle vaadittava terveystodistus (rajatarkastustyöryhmä 16.10.2013)

Kaupallisen asiakirjan vaatimukset on lueteltu erikseen tässä ohjeessa

Hyväksytty laitos: Elintarvikesekoituksen sisältämien eläinperäisten tuotteiden tulee täyttää asetuksen 853/2004 vaatimukset. Siten laitosvaatimus (EU:n ko. tuotteelle tuontiin hyväksymä laitos) koskee seuraavan kohdan mukaisesti jatkossa aina myös kaikkia maitotuotteita (poikkeuksena on kuitenkin alle 50 % maitotuotetta sisältävä elintarvikesekoitus, joka säilyy huoneenlämmössä) sisältäviä elintarvikesekoituksia sekä sellaisia, kalatuotteita ja munatuotteita sisältäviä elintarvikesekoituksia, joissa kalaa tai munaa on yli 50 painoprosenttia.

Hyväksytty alkuperämaa: Uuden asetuksen yli 50 % eläimistä saatavia tuotteita vaadittaville erille liitteen mukaisen terveystodistusmallin ensimmäisen sivun "lähetyksen tiedot" ja toisen sivun kohta I 1 koskevat lopputuotetta eli elintarvikesekoitusta, joka sisältää jalostettua lihatuotetta, maitotuotetta, kalastustuotetta tai munatuotetta. Siten em. kohdissa annettavat tiedot koskevat maata ja laitosta, jossa elintarvikesekoitus valmistetaan, jolloin lopullisen lihaa, maitoa, kalaa tai munaa sisältävän tuotteen on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta.

Elintarvikesekoitukseen käytetty jalostettu eläimistä saatava tuote tuotetaan usein todistuksen kohdan 1.11. tarkoittaman laitoksen ulkopuolella, ja lopullinen valmistus sekoittamalla ainesosat yhteen tapahtuu em. laitoksessa kohdassa 1.11.

Jos EU:n ulkopuolisessa maassa A valmistettu lihaa tai maitoa sisältävä elintarvikesekoitus kuljetetaan EU:n ulkopuoliseen maahan B, ei tuonti maasta B ole sallittua, koska terveystodistus on sallittua myöntää vain maassa A. 

Kalaa koskevat kohdan Osa II viite (8) antaa mahdollisuuden toiminnalle, jossa kala jalostetaan EU-hyväksytyssä maassa A siinä sijaitsevassa komission hyväksymässä laitoksessa ja toimitetaan EU-hyväksyttyyn maahan B elintarvikesekoitukseksi valmistettavaksi komission hyväksymässä laitoksessa, josta sen tuonti EU-alueella on sallittua. Munan osalta viittauksen 9 mukaisesti riittää pelkästään se, että munatuotteet ovat peräisin hyväksytystä maasta, jolloin EU:n ulkopuolisessa EU:n hyväksymässä maassa valmistettua jalostettua munatuotetta voidaan käyttää elintarvikesekoituksen valmistukseen, vaikka munatuotteen valmistuslaitos ei olisikaan komission hyväksymä. Lopullisen munatuotetta sisältävän elintarvikesekoituksen tulee kuitenkin olla peräisin EU:n hyväksymästä maasta ja laitoksesta

Elintarvikesekoitusten ehdot kauttakuljetukseen tai välivarastointiin ennen edelleen vientiä:

 • lihatuotteita ja maitotuotteita sisältävät sellaiset elintarvikesekoitukset, joille tulee tehdä rajatarkastus, tulevat maasta, joka on hyväksytty EU-tuontiin koskien kyseistä eläinperäistä tuotetta, jota elintarvikesekoitus sisältää, ja ne täyttävät kyseisiä tuotteita koskevat asianmukaiset käsittelyyn liittyvät edellytykset, joista säädetään lihatuotteen osalta komission päätöksessä 2007/777/EY ja maitotuotteen osalta komission asetuksessa 605/2010
 • yllä mainituilla elintarvikesekoituksilla on mukana asetuksen liitteen II mukainen terveystodistus (uudet asetukset oikealla linkissä englanniksi ja suomeksi: sisältävät terveystodistusmallit) 
 • tuotteet täyttävät eläinperäisten tuotteiden osalta terveystodistuksessa vaadittavat eläintenterveysvaatimukset 
 • tuotteet on tarkoitettu kauttakuljetukseen tai välivarastointiin ja
 • ne on rajatarkastettu saapumisrajatarkastusasemalla
 • kalastustuotteita tai munatuotteita sisältäville elintarvikesekoituksille ei siis vaadita terveystodistusta, vaikkakin niille tulee tehdä rajatarkastus, jos ne tämän ohjeen mukaisesti ovat rajatarkastettavia tuotteita.

Rajatarkastuksesta tämän ohjeen mukaisesti vapautettujen erien vaatimukset

Tässä on lueteltu yleiset vaatimukset sen lisäksi, mitä kalan, maidon ja munan kohdalla yllä on todettu prosessoinnista silloin, kun erälle ei tehdä rajatarkastusta. Tämän kohdan vaatimukset koskevat soveltuvin osin myös kohdan "Poikkeukselliset tuotteet, joita ei tarkasteta eläinperäisten raaka-aineiden pitoisuudesta riippumatta (komission päätöksen 2007/275 liitteen II tuotteet)" tuotteita -erityisesti maitotuotteille asetettuja alkuperämaa - ja käsittelyvaatimuksia

Laitoksen ei tarvitse olla komission hyväksymä

Vapautettujen erien tulee olla:

- selkeästi elintarvikkeiksi merkittyjä;

- turvallisesti pakattuja tai puhtaaseen konttiin suljettuja

- Rajatarkastuksesta vapautettujen yhdistelmätuotteiden mukana on oltava kaupallinen asiakirja sekä tuotteessa on oltava pakkausmerkinnät, joissa on jäsenmaan virallisella kielellä selvät merkinnät siten, että asiakirjasta sekä pakkausmerkinnöistä selviää tieto elintarvikesekoituksen luonteesta, määrästä, ainesosista, alkuperämaasta, valmistajasta ja erän sisältämien pakkausten määrästä. Käsittelyn tulee selvästi käydä ilmi erän mukana olevasta kaupallisesta asiakirjasta, jossa (erityisesti maitotuotteiden osalta) todetaan montako % maitotuotetta tuote sisältää, ja mikä kuumennus tuotteelle on tehty. Tulli vapauttaa erän eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta em. kaupallisen asiakirjan perusteella.

Ellei em. tietoja (käsittely, maitotuotteen prosentuaalinen määrä) sisältävää kaupallista asiakirjaa ole toimitettu tullille, on turha toimittaa erää rajatarkastukseenkaan, koska joka tapauksessa rajaeläinlääkärin on saatava tieto erälle tehdystä käsittelystä, vaikka pakkausmerkinnöistä kävisikin ilmi se, että tuotteen sisältämä maitotuotemäärä on alle 50 %. Jos erä toimitetaan eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen, eikä erää seuraa em. kaupallinen asiakirja, tullaan erä hylkäämään, koska käsittelyä koskevat tiedot puuttuvat.

Jalostetun maitotuotteen alkuperämaan on sisällyttävä asetuksen (EU) N:o 605/2010 liitteessä I olevaan luetteloon, ja sovelletun käsittelyn on vastattava kyseisessä luettelossa kunkin maan osalta säädettyä käsittelyä.

Esim. jos tuontimaana on Ukraina

 • malleilla A ja B ei maitopohjaisia tuotteita tai elintarvikesekoituksia voi tuoda, koska niiden kohdalla vastaavissa sarakkeissa on merkintä "0"
 • mallilla C voi taasen tuoda, koska sarakkeessa on "+" -merkki.

Suomenkielisen asetusversion 605/2010 pääsee valitsemaan "FI" ja alempaa sivulta "konsolidoidut versiot" kohdasta päiväyksen mukaan viimeisimmän version.  Asetuksen liitteen I. kolmen oikeanpuoleisen sarakkeen tulkinnassa on siten huomioitava, että ”+”: maa on hyväksytty ja ”0”: maata ei ole hyväksytty. Sarakkeen kirjain A, B tai C määrää käytettävän terveystodistusmallin. Sarakkeen A maista kuten USAsta, ei kaupallisessa asiakirjassa tarvitse olla mitään merkintää käsittelystä, koska USAsta saa tuoda myös raakamaitoa ilman mitään käsittelyä. Malli B tai C soveltuu käsiteltyihin maitotuotteisiin, joten kaupallisessa terveystodistuksessa on todistettava, että ko. maitotuote on käsitelty jollain mallin B tai C mukaisella menettelyllä. Ohje käsittelyn merkinnästä löytyy kohdasta " Käsittely merkinnästä vapautetuille maitotuotteita sisältäville elintarvikesekoituksille (ent. yhdistelmätuotteille)".

Käsittelystä oltava merkintä, kun maitotuotteita sisältävä elintarvikesekoitus on vapautettu eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Kaikkien maitoa sisältävien elintarvikesekoitusten (vaikka ei rajatarkastettaisikaan, kuten suklaa, jossa maitotuotetta alle 50 % ja säilyy huoneenlämmössä) on tultava maitotuotteiden tuontiin hyväksytystä maasta, lista komission asetuksessa 605/2010 liite I (asetuksen liitteen I. kolmen oikeanpuoleisen sarakkeen tulkinnassa on siten huomioitava, että ”+”: maa on hyväksytty ja ”0”: maata ei ole hyväksytty. Sarakkeen kirjain A, B tai C määrää käytettävän terveystodistusmallin tai sen, mikä prosessointi kullekin tuotteelle vaaditaan merkittäväksi kaupalliseen asiakirjaan hyväksytyn terveystodistusmallin mukaisesti, jos tuote on vapautettu eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta). Maakohtaisten prosessointivaatimusten on täytyttävä kaupallisen asiakirjan mukaisesti (tarkempi ohje alempana) ellei rajatarkasteta, rajatarkastettaville on terveystodistusvaatimus. Maavaatimus ja maakohtainen prosessointivaatimus koskee siten myös kohdassa "Poikkeukselliset tuotteet, joita ei tarkasteta eläinperäisten raaka-aineiden pitoisuudesta riippumatta" mainittuja tuotteita. Vaikka em. kohdan mukaiset tuotteet on vapautettu kokonaan rajatarkastuksesta, on Eviralla tai tullilla oikeus aina vaatia erä tarkastettavaksi, tai lisäselvityksiä em. ehtojen täyttymisestä

Käsittelyn maitotuotteille tulee olla merkitty kaupalliseen asiakirjaan täytäntöönpanoasetuksen liitteen todistusmallin kohdan II.2.B jonkin seuraavan kohdan mukaisesti (numerointi tehty vain ohjetta ja lomakkeen täyttöä varten):  

  II.2.B.1.  joko [lehmistä, emälampaista, vuohista tai puhveleista, ja näille maitotuotteille on ennen tuontia Euroopan unionin alueelle tehty tai ne on valmistettu raakamaidosta, jolle on tehty

  II.2.B.1.1. joko [pastörointikäsittely, johon kuuluu yksi lämpökäsittely, jonka lämpövaikutus vastaa vähintään pastörointiprosessia, jonka lämpötila on vähintään 72 °C vähintään 15 sekunnin ajan ja joka tarvittaessa riittää antamaan negatiivisen tuloksen välittömästi lämpökäsittelyn jälkeen tehtävässä alkalisessa fosfataasikokeessa.]

  II.2.B.1.2 . tai [sterilointi siten, että saavutetaan vähintään F 0-arvo kolme.]

  II.2.B.1.3. tai [iskukuumennus (UHT) vähintään 135 °C:ssa asianmukaiseen käsittelyaikaan yhdistettynä.]

  II.2.B.1.4. tai [lyhytaikainen pastörointi korkeassa lämpötilassa (High Temperature Short Time – HTST) 72 °C:ssa 15 sekunnin ajan tai pastörointivaikutukseltaan vastaava käsittely, joka tehdään maidolle, jonka pH on alle 7,0, ja joka tarvittaessa riittää antamaan negatiivisen tuloksen alkalisessa fosfataasikokeessa.]

  II.2.B.1.5. tai [lyhytaikainen pastörointi korkeassa lämpötilassa (High Temperature Short Time – HTST) 72 °C:ssa 15 sekunnin ajan tai pastörointivaikutukseltaan vastaava käsittely, joka tehdään kahdesti maidolle, jonka pH on vähintään 7,0, ja joka tarvittaessa riittää antamaan negatiivisen tuloksen alkalisessa fosfataasikokeessa, jonka jälkeen toteutetaan välittömästi

(1)    joko [pH-arvon alentaminen alle 6:een tunniksi.]

(1)    tai [lisäkuumennus vähintään 72 °C:een yhdistettynä kuivattamiseen.]]

Elintarvikesekoitus, jossa on useita eri eläimistä saatavia ainesosia lukuun ottamatta lihatuotteita, mutta jokaista alle 50 painoprosenttia:

 • lasketaan eläinperäisten tuotteiden painoprosentit yhteen, ja jos niitä on yhteensä yli 50 %, tuote rajatarkastetaan, ellei sitä ole jo kokonaan vapautettu tämän ohjeen muista kohdista johtuen (kuitenkin lihaa sisältävien kohdalla kuten kohdassa "liha", eli tätä kohtaa voidaan soveltaa vain muita kuin lihaa sisältäviin elintarvikesekoituksiin).
 • täytäntöönpanoasetuksen liitteen mukainen terveystodistusmalli
 • laitosvaatimus lopulliselle elintarvikesekoitukselle sen perusteella, mitä tuotetta on eniten, tai missä hyväksytyssä laitoksessa elintarvikesekoitus on valmistettu

Elintarvikkeet, jotka on vapautettu eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta (komission päätöksen 2007/275 liitteen II tuotteet):

 • Huoneenlämpötilassa säilyvät leipä, kakut, keksit ja pikkuleivät (biscuits), vohvelit ja vohvelikeksit, korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet, jotka sisältävät alle 20 prosenttia jalostettuja maito- ja munatuotteita
 • Huoneenlämpötilassa säilyvät sokerivalmisteet, mukaan lukien makeiset ja suklaa, jotka sisältävät alle 50 prosenttia jalostettuja maito- ja munatuotteita
 • Lopulliselle kuluttajalle pakatut lisäravinteet, jotka sisältävät pieniä määriä (yhteensä vähemmän kuin 20 prosenttia) jalostettuja eläintuotteita (mukaan lukien glukosamiini, kondroitiini ja/tai kitosaani), muita kuin lihavalmisteita
 • Kalalla täytetyt oliivit
 • Makaronivalmisteet ja nuudelit, joita ei ole sekoitettu lihatuotteiden kanssa tai täytetty niillä ja jotka sisältävät alle 50 prosenttia jalostettuja maito- ja munatuotteita  
 • Huoneenlämpötilassa säilyvät, lopulliselle kuluttajalle pakatut, keittoliemet ja mausteet, jotka sisältävät vähemmän kuin 50 prosenttia kalaöljyä, kalajauhoa tai kalauutetta

Maitotuotteita sisältävien elintarvikesekoitusten (esim. suklaa) alkuperämaan on oltava hyväksytty, eli mainittu komission asetuksessa 605/2010 liite I, ja käsittelyn tulee olla komission asetuksen 605/2010/EU mukainen.

Suojapäätökset

Suojapäätöksiä on aina noudatettava. Tällä hetkellä esim. kiinalaisia elintarvikkeita koskee useita suojapäätöksiä.

(18077)

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa