Elintarvikesekoituksen määritelmä ja rajatarkastuksen määräytyminen

Rajatarkastuksen määräytyminen CN-koodin perusteella

Elintarvikesekoituksen määritelmä on päätöksen 2007/275/EY 2 artiklan mukaisesti: päätöksessä tarkoitetaan elintarvikesekoituksella ihmisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka sisältävät sekä jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita että kasveista saatavia tuotteita; näihin kuuluvat myös sellaiset tuotteet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista.

Siten elintarvikesekoitus esim. jauheliha- tai juustopizza on ihmisravinnoksi tarkoitettu elintarvike, joka sisältää sekä jalostettua kuumennus- tms. käsittelyä eläimistä saatavaa tuotetta (säilyketonnikala, paistettu jauheliha ym.) että kasveista saatavaa tuotetta (jauho, kasvikset ym.).

Tavallisimpia eläimistä peräisin olevía tuotteita ovat mm. lihasta jalostetut tuotteet, maitopohjaiset tuotteet, munatuotteet tai jalostetut kalatuottteet.

Mitä siis pidetään elintarvikesekoituksina:

  • jos kasveista saatava tuote on välttämätön jalostetun eläimistä saatavan tuotteen valmistamiseen, tai sen tarkoituksena on lisätä erityisominaisuuksia tai- piirteitä, niin sitä pidetään ennemminkin eläimistä saatavana jalostettuna tuotteena kuin elintarvikesekoituksena.
  • esim. juustot, joihin on lisätty yrttejä, jogurtti, johon on lisätty hedelmiä ja makkarat, joihin on lisätty valkosipulia tai soijaa, eivät ole elintarvikesekoituksia. Elintarvikesekoitus ei ole myöskään tonnikalasäilyke, jossa on öljyä tai jauhelihasäilyke, jossa on sipulia.

Komission päätös 2007/275/EY sisältää liitteessä I listan eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen alaisista tuotteista ja eläimistä niiden CN –koodeihin perustuen. Lisäksi päätöksessä 2007/275/EY on  elintarvikesekoituksille asetettavat rajatarkastus- ja tuontiehtovaatimukset kolmasmaatuonnissa. Elintarvikesekoitusten rajatarkastusvaatimus ei perustu CN –koodeihin, vaan elintarvikesekoituksen sisältämään eläinperäiseen tuotteeseen, eläinperäisen tuotteen määrään elintarvikesekoituksessa tai elintarvikesekoituksen muihin ominaisuuksiin.

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen alaisten tuotteiden (ja eläinten) listan eli päätöksen 2007/275/EY liitteen I sarake 1 sisältää tuontierien CN -koodit. Jos CN -koodin edessä on merkintä ’Ex’, vain ko. koodin alaiset eläinperäisiä aineita sisältävät tuotteet (tai elävät eläimet) tarkastetaan. Sarake 2 sisältää yhdistetyn nimikkeistön (CN) mukaisen tuotekuvauksen. Sarake 3 sisältää lisätietoja ja viittauksia eläinlääkintölainsäädäntöön, joiden tarkoituksena on selventää päätöstä siitä, kuuluuko jonkin tietyn CN –koodin saanut tuote eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen alaisuuteen.

Tuotteen merkinnöistä tulee ilmetä, paljonko painoprosentteina tuotteessa on eläinperäistä tuotetta. Tuojan tulee myös ilmoittaa, onko eläintuote prosessoitua vai ei. Tarvittaessa tuojan tulee toimittaa rajatarkastukseen prosessikaavio, josta selviää eläinperäisen tuotteen käsittelyvaiheet ja –lämpötilat.

18135)