Eläinlääkinnällinen rajatarkastus tuonnissa kolmansista maista

Kolmansista maista eli Euroopan unioniin kuulumattomista maista tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden sekä elävien eläinten tuonti Euroopan unionin alueelle on sallittua vain hyväksyttyjen, unionin ulkorajoilla sijaitsevien eläinlääkinnällisten rajatarkastusasemien kautta (laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 1192/1996). Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen jälkeen voidaan tarkastuksessa hyväksytty tuontierä toimittaa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta markkinoille koko EU:n alueella.

Eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen kuuluvat myös vähäiset EU -lainsäädännön täyttävät elintarvike-erät, jotka on tarkoitettu kaupallisiksi näytteiksi.

Suomen rajatarkastusasemat (Helsingin satama, Helsinki-Vantaa lentoasema, Haminan satama) ovat auki maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.45 ja Vaalimaan rajatarkastusasema maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9.00 - 14.45. Vaalimaalla tarkastuksia ei tehdä viikonloppuisin tai virka-ajan ulkopuolella.

Tuotaessa eläviä eläimiä Helsinki-Vantaan lentoasemalle voi rajaeläinlääkäri tarkastaa ne vain, jos eläimet ovat purettu ennen kello 15.00, sillä eläinten tarkastukseen tarvitaan vähimmillään 2 tuntia. Toimistoaikojen ulkopuolella (klo 15.00 jälkeen, yöt, viikonloput jne.) Helsinki-Vantaan  lentoasemalle tuleville eläimille tuojan tulee etsiä valtuutettu rajaeläinlääkäri tekemään tarkastus. Tarkastuksesta on sovittava hyvissä ajoin rajaeläinlääkärin kanssa.

1.       Helsingin sataman eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema
Katsastustie 4
00430 Helsinki
Aukioloajat: maanantaista perjantaihin klo 08:00 – 15:45
puh. 040 146 7551
fax: 029 530 4336
s-posti: rajatarkastus@evira.fi

2.       Helsinki-Vantaa lentoaseman eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema
Käyntiosoite: Turbiinitie 4, Vantaa
Aukioloajat: maanantaista perjantaihin klo 08:00 – 15:45 (tarkastuksista sovittava etukäteen)
puh. 050 337 1893
s-posti: lentoasema@evira.fi      

3.       Vaalimaan maantien eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema
Vaalimaantie 2990
49930 Vaalimaa
Aukiolo: maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 09:00 – 14:45 (tarkastuksista sovittava etukäteen)
puh. 040 489 3362
s-posti: vaalimaa@evira.fi

Haminan sataman eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla ei ole toimintaa. Tarvittaessa ota yhteyttä Helsingin sataman eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle.

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus tehdään Komission päätöksen 2007/275 mukaisille tuotteille ja eläville eläimille.

Maahantuoja tekee ennakkoilmoituksen eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle tuotavista eristä täyttämällä yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan eli ns. CVED-asiakirjan sekä tuotteille että eläville eläimille. Kaupallisen toimijan tulee käyttää TRACES-järjestelmää. Tämä ilmoitus tehdään viimeistään edellisenä arkipäivänä tuontierän saapumisesta lähettämällä ao. rajatarkastusasemalle esitäytetty rajatarkastustodistuksen ensimmäinen sivu.

Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä tarkastetaan jokaisen tuontierän asiakirjat sekä erän ja asiakirjojen yhteenkuuluvuus. Fyysinen tarkastus tehdään 1-100 prosentille tuontieristä niiden alkuperästä ja laadusta riippuen. Asetuksen 882/2004 mukaisesti eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös rajatarkastusdirektiivin 97/78/EY soveltamisalaan kuulumattomat elintarvikelainsäädännön näkökohdat.

Eristä otetaan myös näytteitä laboratoriotutkimuksiin Eviran Valvontaosaston vahvistaman ohjelman mukaisesti. Tiedot kirjataan TRACES -järjestelmään.

Jos rajatarkastus halutaan suoritettavan muuna kuin virka-aikana, on asiasta erikseen sovittava rajaeläinlääkärin kanssa (mahdollista vain Helsingin sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastusasemalla).

Lainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto on vastuussa elintarvikkeille asetettuja tuontiehtoja ja komission suojapäätöksiä koskevasta lainsäädännöstä ja määräyksistä.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden erien on täytettävä kyseisille elintarvikkeille asetetut tuontivaatimukset:

  • erä on hyväksytystä alkuperämaasta lähtöisin
  • erän tuotteet ovat peräisin EU:n komission tuontiin hyväksymistä laitoksista kolmansissa maissa
  • erälle on lähtömaassa myönnetty terveystodistus, joka on suomen, ruotsin tai englannin kielinen
  • noudatetaan suojapäätöksiä - komission eläimistä saataville elintarvikkeille sekä muille tuotteille ja eläimille antamia päätöksiä. Suojapäätös annetaan tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi - tuontirajoitukset tai -kiellot, jos kolmannessa maassa ilmenee tai leviää jokin tekijä, joka todennäköisesti aiheuttaa vakavan vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle.

Viranomaiset

Eviran organisoima eläinlääkinnällinen rajatarkastus vastaa kolmansista maista tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden sekä muiden tuotteiden ja elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta. Eviran palveluksessa olevat tai sen valtuuttamat rajaeläinlääkärit huolehtivat niiden kolmansista maista tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden ja elävien eläinten tuontitarkastuksista, jotka tuodaan EU:n alueelle Suomen kautta.

Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaosastoon kuuluvat elintarviketurvallisuusyksikkö ja eläin- ja kasvinterveydenyksikkö vastaavat kolmansista maista tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden sekä muiden tuotteiden ja eläinten rajatarkastusta ja niiden tuontiehtoja koskevan lainsäädännön laatimisesta ja ajantasaistamisesta.

Kauttakuljetuserät

Elävät eläimet on aina tarkastettava täydellisesti, jos ne poistuvat kuljetusvälineestä, vaikka kyseessä olisikin kauttakuljetus.

Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja muut tuotteet: Erille suoritetaan eläinlääkinnällinen rajatarkastus mikäli erää säilytetään yli 7 vrk satamassa / yli 12 tuntia lentoasemalla tai tuontierä siirretään kuljetusvälineestä toiseen, esim. laivasta / lentokoneesta maantiekuljetukseen. Maahantuojan / huolitsijan on kuitenkin tehtävä rajatarkastusasemalle ilmoitus ko.erästä vaikka säilytysaika on alle 7 vrk satamassa tai alle 12 tuntia lentoasemalla. Jos erässä on rajaeläinlääkärin mielestä jotain epäilyttävää, voidaan asiakirjatarkastus tehdä aina (vaikkei viipyisikään 7 päivää satamassa / 12 tuntia lentoasemalla) ja tarvittaessa erä voidaan purkaa tarkastusta varten.

Tarkemmat ohjeet tuote-erien kauttakuljetukseen ja laivaliikenteen muonitukseen löytyvät vasemmalla olevasta sarakkeesta.

Jos lähettävällä kolmannella maalla on suojapäätöksiä, ei jäsenvaltio saa hyväksyä suojapäätöksen alaisia tuotteita kauttakuljetukseen EU-alueen läpi. Poikkeuksena voi rajaeläinlääkäri harkita tilannetta, jossa kuljetusvälineen vaihto tehdään saman tullialueen alueella  (”sama tullialue” = kun ei tarvitse hakea tullin ilmoitusta - customs declaration -siirrettäessä erää lentoasemalla/satamassa).

Varastointi

Eriä, jotka eivät täytä EU- tai Suomen lainsäädännön vaatimuksia voidaan välivarastoida vain Eviran hyväksymässä vapaavarastossa, vapaa-alueella tai tullivarastossa. Ulkomaan laivaliikenteen muonitukseen tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka eivät täytä EU- tai Suomen lainsäädännön vaatimuksia, voidaan toimittaa vain Eviran hyväksymään muonituselintarvikevarastoon tai suoraan laivalle.

Jos erä aiotaan toimittaa muonitusvarastosta muonitettavalle laivalle, tulee maahantuojan toimittaa, ennen erän siirtoa, esitäytetty muonitustodistus varastoa valvovalle rajaeläinlääkärille.

Tuotteet, joille ei tehdä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta

Tietyissä tapauksissa eläinperäisiä elintarvikkeita on sallittua tuoda kolmansista maista myös ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta. Tällöinkin maahantuojan on otettava huomioon eläinlääkintölainsäädännössä kyseisille elintarvikkeille asetetut tuontivaatimukset.

Kustannukset

Tuoja vastaa kaikista erän kustannuksista mukaan lukien sellaisten erien varastointi- ja säilytyskustannuksista, joiden eläinlääkinnällinen rajatarkastus on kesken, tai joista tehtävä selvitys rajatarkastusvelvoitteesta on kesken. Em. erien kaltaiset erät säilytetään tarvittaessa rajatarkastusasemalla.

Ensisaapumispaikka

Toisista EU-jäsenmaista tai niiden kautta (EU-sisämarkkinat) Suomeen tuotavat eläimistä saatavat elintarvikkeet toimitetaan ns. ensisaapumispaikkaan. Eläimistä saatavia elintarvikkeita vastaanottavan ensisaapumistoimijan tulee ensisaapumispaikassa huolehtia tuotteiden vastaanottotarkastuksesta.

Ensisaapumispaikassa otetaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä myös näytteitä omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Ensisaapumistoimija on velvollinen tekemään ensisaapumispaikkakohtaisen kuukausittaisen yhteenvetoilmoituksen Eviraan kaikista vastaanottamistaan eläimistä saatavista elintarvikkeista.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ylläpitää valtakunnallista rekisteriä kaikista ensisaapumistoimijoista ja -paikoista. Lisätietoja ensisaapumisesta: ensisaapumisvalvonta(at)evira.fi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Komission sivuilla on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

(18024AU)

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa