Hunajan ja muiden mehiläistuotteiden tuonti

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy hakemistosta sivun vasemmalta.

Hunajan ja muiden mehiläistuotteiden (esim. emoaine) tuonnista säädetään kansallisen lainsäädännön Eläinlääkintölainsäädännön osiossa Eb 15: Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavat mehiläistuotteet; MMMa 896/2006 (muut. 702/2007).

Tuontiehdot

1. Hunajaa saa tuoda maahan vain niistä kolmansista maista,  joissa on hyväksytty suunnitelma jäämien ja aineiden ryhmien valvonnan osalta. Komission päätöksen 2011/163/EY liitteessä tulee näin ollen kyseisen maan kohdalla olla "X" sarakkeessa "hunaja":

2. Maahan tuotavan hunajan on oltava peräisin alkuperälaitoksesta, jonka viejämaan toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt. Laitoslistoja hunajalle tai muille mehiläistuotteille ei ole, joten riittää että todistuksesta löytyy viejämaan toimivaltaisen viranomaisen vakuutus.

3. Hunajaerän mukana on oltava terveystodistus, jonka malli löytyy komission asetuksesta (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksestä VI.  Sama terveystodistusmalli on myös vaatimuksena tuonnissa Uudesta Seelannista.

4. Maa- ja metsätalousministeriön suojapäätökset tuontirajoituksista tulee aina tarkistaa ennen tuontia.

5. Hunajalle tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus tuotaessa erä EU:iin. Tarkastus on mahdollista eläinlääkinnällisillä rajatarkastusasemilla (Suomessa Helsingin satama ja lentoasema, Haminan satama ja Vaalimaan maantie). Jos erää ei ole rajatarkastettu jo jossain toisessa EU-maassa, nämä ovat ainoat mahdolliset sisääntuloportit Suomeen. Erästä otetaan pistokokeenomaisesti näytteet tutkimussuunnitelman mukaisesti myös Direktiivin 2001/110/EC vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi.

6. Rajatarkastusta varten tulee tehdä ennakkoilmoitus sähköisessä TRACES-järjestelmässä viimeistään yhtä työpäivää ennen erän maahan saapumista. Järjestelmä lähettää automaattisesti tiedon rajatarkastusasemalle saapuvasta erästä.

(18033U)

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa