Hyönteisten tuonti elintarvikkeeksi

Ihmisravinnoksi tarkoitetut hyönteiset EU:n ulkopuolelta tuotaessa ovat komission päätöksen 275/2007 mukaisesti eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen toimitettavia tuotteita.

Hyönteiset kuuluvat uuselintarvikelainsäädännön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97) piiriin. Jos niillä ei ole ollut merkittävää elintarvikekäyttöhistoriaa EU:n alueella ennen vuotta 1997, niitä pidetään uuselintarvikkeina ja niille vaaditaan komission uuselintarvikelupa.

Tällä hetkellä kokonaisia tai prosessoituja hyönteisiä ei saa tuoda maahan, myydä, markkinoida tai kaupallisesti kasvattaa elintarvikkeeksi, ennen kuin kunkin lajin käyttöhistoria EU:ssa on voitu osoittaa tai sille on myönnetty uuselintarvikelupa.

Hyönteisiä tai joitakin niitä sisältäviä tuotteita voi tuoda vain kohtuullisen määrän henkilökohtaiseen käyttöön.

(18089U)

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa