Kalaöljykapselit

Valmiiden kalaöljykapseleiden tuontiehdot ovat olleet vähän erilaiset EU- maasta riippuen. Lopputuotteen alkuperälaitos ei useinkaan ole EU-hyväksytty. EU-komission kanta (D/112121 Minutes of Expert Group on veterinary checks of 21 November 2012) on kuitenkin se, että sekä alkuperämaan, että lähettävän laitoksen tulisi olla EU-hyväksytty. Sellaisen laitoksen, joka toimittaa kalaöljykapseleita EU:hun, tulisi saattaa toimintansa EU-vaatimusten mukaiseksi.

Siten tuontiehdot ovat samat kuin vasemmalta aukeavassa linkissä "Kalastustuotteet". Kapseleihin saatetaan lisätä lisäaineita (esim. väri) tai aromeja (esim. maku), mutta pienet määrät eivät vaikuta tulkintaan, vaan kyseessä on edelleenkin kalastustuote.

Lemmikeille tarkoitettujen kalaöljykapseleiden tulee täyttää sivutuoteasetuksen ehdot: Asetuksen (EU) 142/2011 liitteen XV luvun 3 B terveystodistusmalli käsitellylle, muulle kuin purkitetulle lemmikkieläinten ruoalle.Muut tuontiehdot kuten ohjeessa "Lemmikkiruokien tuonti".

Erälle tulee tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

(18133U)