Kalastustuotteet

Kalastustuotteen tuontiehdot pähkinäkuoressa:

1. Kalastustuotteiden, jäljempänä erän, on oltava hyväksytystä alkuperämaasta
2. erän on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta
3. erän mukana on oltava alkuperäinen hyväksytyn mallin mukainen terveystodistus
4. vesiviljelytuotteiden osalta erän alkuperämaan jäämien valvontasuunnitelman on oltava hyväksytty
5. erälle tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus
6. tuonnista tehdään ennakkoilmoitus TRACES –järjestelmällä
7. suojapäätöksiä on noudatettava
8. tuontiehdot on varmistettava

Elintarvikkeiksi käytettävien kalastustuotteiden ja niistä saatujen raakavalmisteiden ja jalosteiden sekä elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuontiehdoista säädetään eläinlääkintölainsäädännön Eb -hakemiston kohdassa 11, maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa MMMa 592/2006, muut. 699/2007, 82/2010, 174/2012 ja 1020/2016.

Esimerkkinä kalastustuotteen (esim. kalasäilyke tai pakastettu kala) tuontiehdot:

1. MMMa 592/2006, muut. 699/2007 Eb 11 7§ sanotaan, että kalastustuotteita ja niistä saatuja raaka-valmisteita ja jalosteita saadaan kaupallisesti tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu komission päätöksen 2006/766/EY liitteessä II.

2. Kalastustuotteiden on oltava peräisin EU - hyväksytystä laitoksesta.

3. Tuontierien mukana on oltava komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005 liitteen VI lisäyksessä IV säädetty terveystodistus. Poikkeuksena ovat Uusi-Seelanti (terveystodistusmalli 2015/1901/EY) ja Yhdysvallat (terveystodistusmalli alla). Todistuksen tulee olla suomen, ruotsin tai englannin kielinen.

4. Vesiviljelytuotteiden tuonnin vaatimuksena on lisäksi se, että alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen 2011/163/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty vesiviljelytuotteiden osalta.

5. Tuontierälle on sen saapuessa EU:n alueelle tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Tuonti EU:n alueelle on sallittua vain eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta.

6. Ennakkoilmoitus on tehtävä internetpohjaisella TRACES-järjestelmällä vähintään edeltävänä arkipäivänä ennen erän saapumista EU:n alueelle.

7. Suojapäätöksiä on noudatettava.

8. Jo hyvissä ajoin ennen ensimmäisen maahantuonnin aloittamista on suositeltavaa ottaa yhteyttä Eviraan ja varmistua tuontiehtojen ja asiakirjojen oikeellisuudesta. Erää ei kannata lähettää EU:n alueelle ennenkuin tuontiehdot ja asiakirjat on tarkistettu rajaeläinlääkärin toimesta.

Ankeriaan tuontikielto

EU:n CITES-lainsäädännön sääntelemän ankeriaan ( Anguilla anguilla) tuonti- ja vientikielto on toistaiseksi voimassa. EU:n ulkorajojen ylitse ei voi ankeriasta tuoda eikä viedä missään muodossa. Lisätietoja antaa Suomen ympäristökeskus.

(18026U)

Lisää aiheesta muualla verkossa