Eläimestä saatavien luomutuotteiden tuonti

Sallitut tuontimaat

Luomutuotteiden tuojan on liityttävä luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään ennen tuontitoiminnan aloittamista

Luomutuotteiden tuonnista säädetään komission asetuksessa 1235/2008.

Asetuksen 1235/2008  liitteessä III on lueteltu kolmannet maat, ja ne eläimistä saatavia tuotteita sisältävät tuoteryhmät, joiden tuonti ko. maasta on sallittua liitteen mukaisesti.

Sallitut laitokset

Asetuksen 1235/2008 liitteessä IV on lueteltu hyväksytyt tarkastuslaitokset.

Tarkastussertifikaatti

Asetuksen 1235/2008 liitteessä V on tarkastussertifikaattimalli, jonka tulee seurata kutakin erää, ja jonka tulli tarkastaa (tullaus asiakirjakoodilla C644).

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus tulee tehdä eläimistä saatavia tuotteita tai eläviä eläimiä sisältäville erille.