Matelijan lihan tuonti

Matelijan lihan tuonnille EU:iin ei ole unionin harmonoituja tuontiehtoja, joten tuontiin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, MMMa 1140/2006 ja sen muutokset - Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotava liha ja lihasta jalostetut tuotteet.

Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotava lihasta, lihasta jalostetuista tuotteista ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun Maa- ja metsätalousministeriön  asetuksen MMMa  1140/2006 12 § mukaisesti matelijoiden lihan ja jauhelihan tuonti on sallittua vain Eviran tuontiluvalla. Tuontiluvan saanti edellyttää, että liha tulee maasta, joka on hyväksytty lihan EU-tuontiin (Komission asetus 206/2010 liitteet 1 ja 2) ja lisäksi EU-hyväksytystä laitoksesta. Lihalla tulee olla salmonellavakuus.

Linkissä oikealla on EFSAn riskinarviointi matelijan lihasta elintarvikkeena.

Neuvoston direktiivin 89/662  artiklan 3 kohdan 3 mukaisesti jäsenvaltioiden, jotka harjoittavat valinnaista tuontia tietyistä kolmansista maista, on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille tällaisesta tuonnista. Määrävaltioina olevien jäsenvaltioiden on kiellettävä kyseisten tuotteiden lähettäminen alueeltaan, jollei tavaroita ole tarkoitettu vietäviksi toiseen jäsenvaltioon, joka harjoittaa samanlaista tuontia. Käytännössä siis toiseen jäsenvaltioon vieminen on sallittua vain, jos sen tuontiehdot ovat samat kuin Suomeen tuonnissa ja vastaavasti toimitettaessa toisesta jäsenvaltiosta Suomeen. Evira ei ole myöntänyt yhtään tuontilupaa matelijan lihan tuomiseen EU:n ulkopuolisesta maasta. Siten matelijanlihan toimittaminen toisesta jäsenvaltiostakaan Suomeen ei ole sallittua ilman tuontilupaa, jos ko. erä on tuotu EU-alueelle alun perin EU:n ulkopuolisesta maasta. 

EU-komissio on kannanotossaan 21.10.2013 todennut, että asetuksen 178/2002 artiklan 14 mukaisesti sellaisia tuotteita, joiden tuontiehtoja ei ole harmonoitu, saadaan toimittaa vain sellaiseen jäsenvaltioon, jolla on kahdenvälinen sopimus lähettäjämaan kanssa.

Lisäksi matelijan lihantuonnissa on aina ensin oltava yhteydessä Suomen ympäristökeskukseen cites@ymparisto.fi CITES-asiassa: mm. kaikki pytonit ja krokotiilieläimet sekä monet kilpikonnat ovat CITES -lajeja.

Jos CITES-lajin lihaa tuodaan kolmansista maista EU:n alueelle, on niille oltava CITES vientilupa lähettäjämaasta ja tuontilupa siitä EU-maasta, johon ne tuodaan.

CITES-vaatimukset lihalle sisämarkkinoiden kautta

Lajista riippuen EU:n sisäisessä CITES-kaupassa vaaditaan ns. A-listan lajeille toimituskohtainen EU-todistus jokaisen myynnin yhteydessä. (esim. Hollannin tuovasta firmasta toiseen hollantilaiseen firmaan, tästä firmasta virolaiseen firmaan ja sieltä suomalaiseen firmaan).

B-listan lajeille vaaditaan viranomaisen myöntämän EU-todistuksen sijaan laillisen alkuperän selvittävä dokumentaatio josta siis selviää, että CITES-liha on tuotu laillisesti Hollantiin CITES-tuontiluvalla ja lihan pystyy tavalla tai toisella ketjuttamaan tuohon CITES-tuontilupaan.

(18028U)

Lisää aiheesta sivuillamme:

Lisää aiheesta muualla verkossa: