Ohje lainsäädännön hakemiseen

Johdanto

Eläimestä saatavien eintarvikkeiden ja sivutuotteiden sekä eläinten tuontiehdoista ja -vaatimuksista kolmansista maista säädetään sekä  Suomen kansallisessa että EU -lainsäädännössä. Kansallinen lainsäädäntö on kerätty  Finlex -tietokantaan. Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu. EUR-Lex -tietokanta taasen sisältää kaikki EU:n oikeudelliset asiakirjat EU:n kaikilla 24 virallisella kielellä.

Ohje EU -lainsäädännön hakemiseen

  • mene EUR-Lex kotisivulle
  • liitä etsimäsi  asetuksen vuosi ja numero tyhjiin laatikoihin
  • valitse lainsäädännön tyyppi, esim. kun etsit Neuvoston Direktiiviä 91/496/ETY = vuosi – 1991; numero - 496; tyyppi - direktiivi.
  • klikkaa nuolta (sininen laatikko) oikealla
  • seuraavassa näkymässä valitse listasta " Uusin konsolidoitu versio" tai kronologisesti viimeisin versio ko. direktiivistä
  • avautuvassa näkymässä voit valita kielen ja samalla voit valita html- tai pdf -version ko. direktiivistä

Konsolidoitut versiot lainsäädännöstä luodaan apuvälineeksi lainsäädäntöä käyttävälle. Konsolidoinnissa yhdistetään varsinainen päätös sekä siihen myöhemmin tehdyt muutokset yhdeksi helpommin selattavaksi asiakirjaksi.

Kaikki EU:n antamat asetukset, päätökset, toimeenpanopäätökset, direktiivit, julkaistaan ensiksi EU:n Virallisessa lehdessä jonka jälkeen ne kootaan EUR-Lex tietokantaan.

Kansallinen lainsäädäntö

Elälimestä saatavien tuotteiden sekä elänten tuontia säädetään kansallisesti Eläinlääkintölainsäädännössä. Helpointa on ko. lakipakettia selata Eviraa tulosohjaavan maa- ja metsätalousministeriön nettisivulla. MMM on omille sivuilleen kerännyt valmiiksi selkeät paketit, joissa olevat asetusviitteet johtavat suoraan Finlexistä löytyvään asetukseen, sen muutokseen tai asetuksen konsolidoituun versioon.

(18144U)

Lisää aiheesta muualla verkossa