Ohjeita tuonnista, kauttakulusta ja muonituksesta

Tämän otsikon alle on koottu ohjeita maahantuojille, tullille ja rajaeläinlääkäreille toimintaa, valvontaa ja tarkastuksia varten.

Lisää aiheesta muualla verkossa