Tehostetut tarkastukset RASFF-ilmoituksen perusteella

Tehostetut tarkastukset RASFF-ilmoituksen perusteella

Tähän ohjeen tukena on käytetty direktiivin 97/78 24 artiklaa sekä Komission ohjetta tehostetuista tarkastuksista .

Tehostetut tarkastukset = jos tarkastusten perusteella toisen jäsenvaltion tai Suomen rajatarkastusasemalla on todettu yhteisön eläinlääkintälainsäädännön vakava tai toistuva rikkomus, ja erästä on tehty RASFF-ilmoitus ( Rapid Alert System for Food and Feed), tulee samaa alkuperää olevaan seuraavaan kymmeneen erään kohdistaa tehostettu tarkastus ottamalla seuraavista 10 olevista eristä näytteet, ja tutkimalla näyte erityisesti todetun rikkomuksen varalta. Samaa alkuperää olevina erinä pidetään samasta alkuperämaasta ja samasta alkuperälaitoksesta peräisin olevia eriä.

Vakavana rikkomuksena pidetään mm. seuraavia:

  • mikrobiologinen poikkeama (ei täytä EU-lainsäädännön vaatimuksia)
  • tietyissä kalalajeissa todetut histamiinitason ylitykset
  • jäämien kuten raskasmetallitasojen ylitykset
  • MRL -rikkomus ( Maximum Residue Limits)

Myös muista vakavista rikkomuksista voidaan tehdä RASFF -ilmoitus.

Tarkemmin Tehostetut tarkastukset RASFF -ilmitusten perusteella - ohjeesta (18075)

(18075U)

Lisää aiheesta palvelussamme