Terveystodistuksen täyttäminen

EU Komissio on ohjeistanut terveystodistuksen täyttämisestä, esimerkkinä kalastustuotteet EU:n ulkopuolisista maista komission asetukseen 2074/2005 perustuen. Em. asetuksen muutoksena on täytäntöönpanoasetus 1012/2012, jossa terveystodistusmalli. Ohjeeseen sisältyvät em. asetuksen ohjeet (18136) täyttämisestä ja komission päätöksen 2007/240 selitykset. Lisäksi tässä on otettu huomioon codex alimentariuksen ohje (CAC/GL 38-2001), jonka mukaisesti korvaavaa todistusta voidaan käyttää tiettyjen seikkojen korjaamiseen, tai jos todistus on kadonnut tai vahingoittunut.

Yleistä: Asiakirja täytetään suuraakkosin, jos se täytetään käsin. Vaihtoehto valitaan merkitsemällä rasti (X) ruutuun.

ISO-koodit viittaavat kansainvälisen standardin ISO 3166 alpha-2 mukaiseen kaksikirjaimiseen maakoodiin.

Leiman ja allekirjoituksen tulee olla eri väriset kuin todistuksen muiden kohtien.

Myöntävä viranomainen ei saa allekirjoittaa tyhjiä tai epätäydellisiä todistuksia. Todistuksen tulee olla myönnetty ennen kuin sitä koskeva erä poistuu lähettävän maan viranomaisen valvonnasta. Siksi todistus tulee myöntää vasta sen jälkeen, kun kaikki erän tuotteet on tuotettu, mutta ennen kuin erä poistuu maasta, ihanteellisesti silloin, kun erä lähtee lähettävästä laitoksesta.

(18136U)

Lisää aiheesta muualla verkossa