Tuontierille tehtävät fyysiset tarkastukset eläinlääkinnällisillä rajatarkastusasemilla - frekvenssit

Huom: Pääset tarkastelemaan oikean marginaalin EU-lainsäädäntöä avaamalla vasemmasta reunasta avautuvan "Ohje EU-lainsäädännön hakemiseen"

EU:n ulkopuolisista maista tuotaville tuote-erille tehtävistä fyysisen tarkastuksen periaatteista säädetään Neuvoston direktiivissä 90/675/ETY. Direktiiviä on 20.5.1994 muutettu Komission päätöksellä 94/360/EY.

Tuotaessa eläimesta saatavia tuotteita EU:n ulkopuolisista maista:
Tuoteryhmäluettelo ja niille tehtävien tarkastusten tiheydestä kertova taulukko löytyy Komission päätöksen 94/360/EY Liitteestä I.

Tuotaessa eläimestä saatavia tuotteita EU.n kanssa vastaavuussopimukset solmineista maista:
Tarkastustiheydet EU.n kanssa vastaavuussopimukset solmineista maista (Uusi-Seelanti, Kanada ja Chile) tuotaville tuotteille löytyvät linkkisarakkeesta oikealla.

Rajaeläinlääkärithuolehtivat siitä, että fyysisen tarkastuksen frekvenssit on merkitty vaadittavien tarkastustiheyksien mukaisesti TRACES -järjestelmään.

(18079U)

Lisää aiheesta muualla verkossa

Tarkastustiheydet = frekvenssit