Yleisohje asiakirja- ja tunnistustarkastuksesta sekä fyysisestä tarkastuksesta

EU-komissio pitää olennaisena sitä, että tuojien rajatarkastusasemalla eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen alaisessa lainsäädännössä täyttävät niille asetetut vaatimukset, jotta estettäisiin väärennökset ja salakuljetukset, estettäisiin eläimiin tai ihmisiin tarttuvien tautien leviäminen EU-alueelle ja varmistettaisiin eläimistä saatavien tuotteiden turvallisuus ihmisille ja eläimille.

Tämän yksityiskohtaisen ohjeen (18137) tarkoituksena on helpottaa sekä tuojan tai tuojan edustajan (= toimijan) ja rajaeläinlääkärin suorittamaa eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa vaadittavien asiakirjojen tarkastusta sen varmistamiseksi, että ne täyttävät EU-lainsäädännön vaatimukset. 

(1813

Lisää aiheesta muualla verkossa

7U)