Siipikarjanlihavalmisteiden tuonti pähkinäkuoressa

 1. siipikarjanliha tulee olla EU -hyväksytystä maasta
 2. siipikarjanliha tulee olla EU -hyväksytystä laitoksesta
 3. Alkuperämaa on mainittu komission päätöksen 2011/163/EU maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on eläinryhmäkohtaisesti hyväksytty
 4. siipikarjanlihavalmisteiden on täytettävä tietyt ehdot sekä tuontimaakohtaisesti eläinläjikohtaiset vaatimukset
 5. siipikarjanlihavalmisteiden mukana on oltava terveystodistus
 6. suojapäätöksiä tulee noudattaa
 7. tuonnin etukäteisilmoitus tulee tehdä TRACES -järjestelmällä
 8. erälle tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus

1. ja 2. Maan ja laitoksen, josta siipikarjanlihavalmiste tuodaan, tulee olla komission hyväksymä.

3. Siipikarjanlihasta valmistettujen lihavalmisteiden tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on mainittu komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on eläinryhmäkohtaisesti hyväksytty. 

4. Siipikarjanlihavalmisteiden on täytettävä komission päätöksessä 2007/777/EY säädetyt ehdot, ja  tuontimaakohtaisesti täytettävä mainitun päätöksen liitteen II osassa 4 asetetut eläinlajikohtaiset käsittelyvaatimukset siten kuin mainitun päätöksen liitteen II osassa 2 ja 3 säädetään. Lihavalmisteeseen raaka-aineena käytetyn lihan oltava peräisin komission hyväksymästä teurastamosta, leikkaamosta tai laitoksesta.

Komission päätöksen 2007/777/EY mukaiset lämpökäsittelyvaatimukset ovat:

 • A = Lihavalmisteille ei ole vahvistettu määrättyä vähimmäislämpötilaa tai muuta eläinten terveyttä koskevaa käsittelyä. Tällaisissa lihavalmisteissa käytettävän lihan on kuitenkin täytynyt olla käsittelyssä, jonka seurauksena sen leikkauspinnasta voi päätellä, ettei kyse ole enää tuoreesta lihasta
 • B = Lämpökäsittely ilmatiiviissä astiassa vähintään Fo-arvoon 3
 • C = Lihavalmisteeseen käytetyn lihan kypsennyksessä saavutettu kauttaaltaanvähintään 80 celsiusasteen sisälämpötila
 • D = Lihavalmisteeseen käytetyn lihan kypsennyksessä saavutettu kauttaaltaanvähintään 70 celsiusasteen sisälämpötila tai
 • raakakypsytetyn kinkunosalta, vähintään yhdeksän kuukauden mittainen luonnollinen käymis- jakypsymiskäsittely, jonka seurauksena saavutetaan seuraavat ominaisuudet:

 

- Aw-arvo enintään 0,93

- pH-arvo enintään 6,0.

5. Lihavalmisteen sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolien tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2007/777/EY liitteen III mallin mukainen laitosta valvovan eläinlääkärin myöntämä terveystodistus. Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on kuitenkin oltava komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä eläinlääkärintodistus.

Terveystodistuksen tulee olla asianmukaisesti täytetty ja virkaeläinlääkärin allekirjoittama. Ennen ensimmäisen erän saapumista kannattaa pyytää lähettäjältä täytetty terveystodistus faksilla tai sähköpostilla, ja lähettää se  rajatarkastus@evira.fi tarkistettavaksi, jotta voidaan varmistaa todistuksen oikeellisuus ennen erän tuontia.

Tuotteelle tehty lämpökäsittely on mainittava terveystodistuksen kohdassa II.1.1

6. Suojapäätös, viimeisimmät päivitykset linkistä Komission suojapäätökset sivun alalaidassa

7. Vähintään yksi työpäivä ennen aiottua tarkastusta tulee erästä tehdä ilmoitus rajatarkastukseen TRACES-ohjelmalla. Tarvittaessa apua TRACESin käytöstä saa Helsingin sataman rajatarkastusasemalta,  puh. 040 146 7551 tai rajatarkastus at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi 

8. Erälle on tehtävä maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus ensimmäisellä EU:n rajatarkastusasemalla, johon erä saapuu.

(18090U)

Lisää aiheesta muualla verkossa

Lisää aiheesta palvelussamme