TRACES

TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System. TRACES on kehitetty varmentamaan elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyys ja valvonta niin EU maiden välisessä sisämarkkinakaupassa kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Ohjelmaa voidaan käyttää kaikissa jäsenmaissa oman maan kielellä.

Järjestelmässä täytetään jokaista tuontierää kohden CVED -dokumentti - Common Veterinary Entry Document, eli Yhteinen eläinlääkinnällinen tuloasiakirja. Täyttämällä CVEDin TRACES -järjestelmässä ennakkoilmoittaudutaan samalla valitulle eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle rajatarkastukseen saapuvaksi.

Mitään kolmansista maista tuotavaa erää ei hyväksytä eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen, ellei siitä ole tehty ennakkoilmoitusta TRACES -järjestelmässä. Vain poikkeustapauksissa voi Eviran palveluksessa oleva rajaeläinlääkäri tehdä ennakkoilmoituksen tuojan puolesta erikseen määrättyä maksua vastaan.

TRACES -harjoitusohjelmaan pääsee linkistä oikealla.

TRACES -järjestelmää käytetään kaikessa elävien eläinten tai eläintuotteiden kaupallisessa tuonnissa kolmansista maista. Järjestelmää käytetään myös, kun:

  • eläimet viedään edelleen toiseen jäsenvaltioon;
  • kyseessä ovat hylätyt erät, muonitus- ja kauttakuljetuserät - mukaan lukien Suomessa välivarastoitavat erät, kolmannesta maasta palautettavat EU-alkuperää olevat erät, ne erät, joiden tarkastus suoritetaan loppuun toisella rajatarkastusasemalla (ns. edelleenlähetettävät erät) sekä kanavoitavat erät;
  • tuotteet on tarkoitettu jäsenvaltioon tai alueelle, jotka saavat yhteisön lainsäädännön puitteissa esittää erityisvaatimuksia;
  • kyseessä on erityisiä tarkoituksia varten sallittu tuonti yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

Ohjelman käyttäjä pääsee täyttämään CVED-asiakirjan rekisteröidyttyään TRACES-käyttäjäksi ja toimimalla ohjelman edellyttämällä tavalla. TRACESissä käytössä ovat erikseen CVED-asiakirja eläville eläimille sekä CVED-asiakirja tuotteille.

Traces -käyttöohje

löytyy kaikilla EU-kielillä:

  • joko TRACESiin kirjautumalla polulta Tietoja -> Folder View -> Manuals -> Manual on CED - CVED tai
  • CIRCAn sivuilta CIRCABC information website, polulta Manuals -  Manual on CED - CVED

CIRCA = Communication & Information Resource Centre Administrator

TRACES ja kauttakuljetus

Kauttakuljetuksissa tulee ennakkoilmoitusta tehtäessä täydentää tiedot myös rajatarkastuksen jälkeisen kuljetusyrityksen ja -välineen osalta. Kuljetusvälineen tunnisteena voi käyttää kontin tunnistetietoja, jos kuljetusvälineen tunnistetiedot eivät ilmoitusta tehtäessä ole vielä tiedossa. Kuljetusyrityksen osalta voidaan täyttää sen yrityksen tiedot, joka oletettavasti tulee kuljetuksen hoitamaan. Jos muuttuneet tiedot kuljetusvälineestä saadaan ennen rajatarkastusta, tulee kuljetusvälineen tiedot ja kuljetusyritys käydä muuttamassa ilmoitukseen.

Todellisen kuljetusyrityksen ollessa joku muu kuin mitä CVEDiin on merkitty, on ensiarvoisen tärkeää, että kuljetuksen muut tiedot on täytetty huolellisesti. Rajanylityksen jälkeisen kuljetuksen asiakirjalla tarkoitetaan TIR Carnetia. Tähän kohtaan voi täyttää myös rahtikirjan (CMR) tiedot jos TIR Carnetia ei vielä ole. Jos TIR Carnetia ei rajatarkastusta tehtäessä ole, on CVEDin lisäksi myös rahtikirja esitettävä poistumisrajatarkastusaseman tullissa.

Hyväksyttyjen laitosten tarkistaminen TRACES:issä

Eläintuotteita voidaan EU:hun tuoda kolmansista maista pääsääntöisesti vain hyväksytyistä laitoksista. Hyväksyttyjen laitosten listat löytyvät EU Komission sivuilta.

(Ohje 18038U)

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa