Yksityishenkilön metsästysretkeltä tuomat lihat ja lihatuotteet

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy hakemistosta sivun vasemmalta.

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) esiintymisen johdosta metsästystrofeiden tuontia Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta on rajoitettu.

Yksityishenkilön metsästysretkeltä tuomien lihan ja lihatuotteiden tulee olla peräisin sellaisesta kolmannesta maasta ja sellaiselta alueelta sekä laitoksesta (huom: vaatimus tuliaisasetuksen 206/2009 mukaisesti), josta kyseessä olevan lihan tai lihatuotteen tuonti EU:n alueelle on sallittua seuraavasti:

Yleiset tuontiehdot

Riistanlihan sekä -lihatuotteiden tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset postipaketteina yksityishenkilölle on sallittua komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 ("tuliaisasetus") mukaisesti:

 • Tuonti vain eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, missä erälle suoritetaan maksullinen rajatarkastus
 • ennakkoilmoittautuminen CVED-todistuksella sähköisessä TRACES-järjestelmässä (katso ”eläinlääkinnällinen rajatarkastus” linkki).
 • Lihaerien mukana on oltava tämän ohjeen mukainen kyseistä tuotetta koskeva alempana mainittujen päätösten mukainen todistusmalli
 • Vaatimus hyväksytystä alkuperälaitoksesta
 • Suojapäätöksiä tulee noudattaa
 • Linkit kaikkiin tässä mainittuihin asetuksiin löytyvät oikealta linkeistä tai tuliaistuonnin pääsivulta 
 • Tuontivaatimukset eläinlajiin perustuen
 • Vaatimukset alkuperämaista ja terveystodistusmalleista eri eläinlajeista saadusta lihasta löytyvät seuraavasti:

Tarhatut ja luonnonvaraiset kavio- ja sorkkaeläimet

Komission asetuksen 206/2010/ETY, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, liitteen II (tuore liha) osan 1 mukaisista maista tai maan osista, joista kyseisen lajin lihan tuonti on sallittua. Terveystodistusmalli em. päätöksen mukaisesti kyseistä eläinlajia koskien.

Tarhatut ja luonnonvaraiset jäniseläimet, sekä tietyt luonnonvaraiset maanisäkkäät (mm. karhu):

Komission asetus (EY) N:o 119/2009,annettu 9 päivänä helmikuuta 2009, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden- mukaan lukien karhu- (eli muiden luonnonvaraisten nisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten liha) ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista.

Sallitut tuontimaat ja terveystodistusmalli em. asetuksen mukaisesti kyseistä eläinlajia koskien.

Tarhatut ja luonnonvaraiset sileälastaiset linnut (mm. strutsi ja emu) sekä luonnonvaraiset riistalinnut

Komission asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I osan 1 maista tai maan osista, joista kyseisen lajin lihan tuonti on sallittua.Terveystodistusmalli em. asetuksen mukaisesti kyseistä eläinlajia koskien.

Lihavalmisteet

Komission päätöksen 2007/777/EY liitteen II osien 1–3 maista tai maan osista , joista kyseisen lajin lihavalmisteiden tuonti on sallittua.Terveystodistusmalli em. päätöksen mukaisesti.

Raakalihavalmisteet

Tuonti on sallittua niistä maista, joista kyseisen eläimen tuoreen lihan tuonti on sallittua komission päätöksen 2000/572 mukaisesti. Terveystodistusmalli em. päätöksen mukaisesti.

Sallitut tuonnit Venäjältä

Seuraavassa on mainittu periaattessa sallitut tuonnit Venäjältä. Kuitenkin vain poronlihan tuonti sallittua hyväksyttyjen laitosten puuttuessa.

 • Tuonti on hyväksytty periaatteessa Komission asetuksen 119/2009 liitteen I mukaisesti
 • Sallitut laitokset löytyvät linkistä sivun alalaidasta.
 • Tuojan tulee aina itse varmistaa sallitut laitokset ennen tuontia, koska laitoslista saattaa muuttua useinkin.

Komission hyväksymistä laitoksista tuonti on periaatteessa sallittua seuraavasti:

Luonnonvaraisen riistan liha: tästä ryhmästä ei mikään sallittu laitosvaatimusten takia.

 • Jänis ja kani
 • Muut maanisäkkäät (mm. karhu) sorkka- ja kavioeläimiä lukuun ottamatta

Tarhatun riistan liha: tästä ryhmästä vain poronlihan tuonti laitosvaatimusten takia sallittua.

 • Kani
 • Muut kuin kotieläiminä pidetyt tarhatut eläimet (= poro)

Lihavalmisteet: tästä ryhmästä joulukuu 2012 ei mikään sallittu laitosvaatimusten takia-huom: Komission päätöksen 2007/777 mukaisesti Venäjän aluejaon mukaan sallittua vain osasta Venäjää.                

 • Luonnonvaraiset sorkkaeläimet *, villisiat *, kanit ja jänikset sekä muut maanisäkkäät
 • Tarhatut riista- ja sorkkaeläimet *, villisiat * ja jäniseläimet
  ( * = vähintään 80°C sisälämpötilaan kypsennettynä)

Yllä mainitun riistanlihan sekä -lihatuotteiden tuonti Venäjältä omaan käyttöön sekä lähetykset postipaketteina yksityishenkilölle on mahdollista komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 ("tuliaisasetus") mukaisesti.

Vaatimus hyväksytystä alkuperälaitoksesta

Tuonti vain maksullisen eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta,  itärajalla Vaalimaa. Ennakkoilmoittautuminen CVED-todistuksella sähköisessä TRACES-järjestelmässä.
Erän mukana on oltava kyseinen kohdan ” Tuontivaatimukset eläinlajiin perustuen ” päätöksen mukainen todistus.
Karhunlihalle malli ”WM” (Venäjällä ei sallittuja laitoksia): Komission asetuksen 119/2009 liitteen II mallin mukainen todistus.
Poronlihalle (epätodennäköistä tosin) malli ”RUF” komission asetuksen 206/2010 mukaisesti.

(18127U)

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa