(Vienti EU:n ulkopuolelle)

Suomesta EU:n ulkopuolelle saa toimittaa vain eläimiä ja eläimistä saatuja tuotteita, joiden alkuperästä voidaan riittävällä tavalla varmistua. Eläinten ja tuotteiden tulee olla siten merkittyjä, että ne voidaan tunnistaa.

Niiden eläinten tai tuotteiden, joiden viennille EU:n ulkopuolelle on EU-lainsäädännössä asetettu eläintautien vastustamiseen liittyviä vaatimuksia, tulee lisäksi täyttää mainitut vaatimukset.

Toimija vastaa edellä mainittujen vaatimusten täyttymisestä sekä määränpäävaltion asettamien tuontivaatimusten ja, jos vientierä kuljetetaan muun kuin EU:n jäsenvaltion kautta, kyseisen valtion asettamien kauttakuljetusta koskevien vaatimusten selvittämisestä ja täyttymisestä.

Eläimiä ja eläimistä saatuja tuotteita, joista voi aiheutua vähäistä suurempaa eläintautien leviämisen vaaraa, saa toimittaa muuhun kuin EU:n jäsenvaltioon vain toimija, joka on rekisteröitynyt Elintarviketurvallisuusviraston pitämään rekisteriin. Rekisteröitymistä ei vaadita silloin, kun kuljetetaan lemmikkieläimiä, yksityishenkilö kuljettaa mukanaan tai lähettää vähäisen määrän eläimistä saatuja tuotteita muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen, näytteeksi kuljetetaan tai lähetetään vähäinen määrä eläimistä saatuja tuotteita, Suomesta viedään väliaikaisesta maassa olleita eläimiä tai kun eläimiä tai eläimistä saatuja tuotteita kuljetetaan Suomen alueen kautta.

Eläviä eläimiä kuljetettaessa on noudatettava kuljettamista koskevia säädöksiä. Säädösten mukaan eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava kuljetuksen aikana. Säädösten tarkoituksena on suojella eläimiä kuljetuksessa ja sen yhteydessä vahingoittumiselta ja sairastumiselta sekä kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä.

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA