Vientilaitokseksi hyväksyminen

 Vientivaatimusten selvittäminen ja täyttäminen

Viennin yleinen periaate on, että viejän tai viejälaitoksen sekä vietävän tuotteen tulee täyttää kohdemaan asettamat tuontiehdot. Tuontiehtojen selvittämisestä ja täyttymisestä vastaa viejä. 

Kala-, liha-, maito- ja rehualan laitosten vientihyväksyntä

Viennin kohdemaan viranomainen päättää laitosten hyväksynnästä vientilaitosten listalle. Jotkin kohdemaat haluavat hyväksyä jokaisen laitoksen erikseen. Toiset kohdemaat taas arvioivat ja hyväksyvät viennin lähtömaan valvontajärjestelmän, minkä jälkeen ne hyväksyvät yksittäiset laitokset lähtömaan viranomaisen ilmoituksen perusteella (pre-listing -menettely).

Evira omalta osaltaan vakuuttaa kohdemaan viranomaisille, että laitokset, joille vientilaitoshyväksyntää haetaan, täyttävät kohdemaan vaatimukset. Siksi Evira varmistaa vaatimusten täyttymisen, ennen kuin laitoksen hyväksymistä esitetään kohdemaan viranomaiselle. Esityksen uusien laitosten hyväksymisestä kohdemaan viranomaiselle tekee kohdemaasta riippuen joko maa- ja metsätalousministeriön (MMM) tai Evira. Hyväksyntävaatimus koskee myös varastolaitoksia (useimmiten kylmävarastoja), joista lopullinen vientierä lastataan.