Israel

Eviran eläinlääkintötodistukset

Mallit Evirassa käytössä olevista eläinlääkintötodistuspohjista

Kala ja kalastustuotteet

Näitä todistuksia voivat allekirjoittaa ainoastaan ne virkaeläinlääkärit, joiden allekirjoitus- ja leimanäytteet on toimitettu Israelin viranomaisille. Lisätietoja: afrikka (at) evira.fi