Todistusten mallit

Eviran eläinlääkintötodistukset

Tällä sivulla on mallit Suomessa myönnettävistä EU:n  yhteisistä eläinlääkintötodistuksista, joita käytetään elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden viennissä Venäjälle ja Tulliliiton alueelle. 

Eviran eläinlääkintötodistukset on painettu turvapaperille ja Evira lähettää näitä todistuksia vain virkaeläinlääkäreiden tilausten perusteella. Kala-, liha- ja maitotuotteiden sekä rehujen viennissä todistuksia myönnetään ainoastaan Venäjän hyväksymissä laitoksissa valmistetuille ja varastoiduille tuotteille. Todistuksen myöntää vientilaitosta valvova paikallinen virkaeläinlääkäri.

Mitä ovat eläinlääkintötodistukset?

Elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden viennissä käytetään vientieräkohtaisia eläinlääkintötodistuksia. Niiden tarkoitus on todistaa viennin kohdemaan viranomaiselle, että vietävä eläin tai tuote ei ole vaaraksi ihmisten tai eläinten terveydelle ja että se täyttää kohdemaan asettamat vientiehdot.

Euroopan Unioni ja Venäjä sekä Euroopan Unioni ja Tulliliitto (todistukset merkitty CU) ovat sopineet merkittävimpien vientituotteiden osalta eläinlääkintötodistusten sisällöstä ja käyttötarkoituksesta (harmonoidut todistukset). Kyseisiä tuotteita vietäessä kaikki EU-maat käyttävät samansisältöisiä todistuksia. Eri jäsenmaissa myönnettävien harmonoitujen eläinlääkintötodistusten ulkonäkö voi kuitenkin poiketa toisistaan jonkin verran.

Kaikkien eläimien tai eläimistä saatavien tuotteiden vientiin ei ole olemassa hamonoitua eläinlääkäritodistusta. Tällöin käytetään kansallisesti sovittuja todistuksia, joiden sisältö perustuu kohdemaan vaatimuksiin tai Suomen ja kohdemaan väliseen sopimukseen.

Mallit voimassaolevien eläinlääkintötodistusten sisällöstä 

Elävät eläimet, alkiot  ja sukusolut

 

Eläinperäiset elintarvikkeet ja raaka-aineet

 

Eläinperäiset sivutuotteet

Eläinperäiset rehut

 

Pre-export -todistukset

Pre-export -todistuksia käytetään toimitettaessa Suomesta toiseen EU:n jäsenvaltioon suomalaisia eläviä eläimiä tai eläinperäisiä elintarvikkeita, eläinperäisiä raaka-aineita ja eläinperäisiä rehuja, jotka edelleen sieltä viedään Venäjälle joko sellaisenaan tai käytetään toisessa jäsenvaltiossa Venäjälle vietävän eläinperäisen elintarvikkeen tai rehun valmistamiseen.

Elävät eläimet

 

Eläinperäiset elintarvikkeet ja raaka-aineet

 

Eläinten rehut

 

Lisää aiheesta palvelussamme