Eviran vientitiimi palveluksessasi

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osaltaan edistää ja mahdollistaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä Suomesta EU:n ulkopuolelle.

Erityisosaamisemme ja asiantuntijuutemme liittyy ensisijaisesti suomalaisten elintarvikkeiden turvallisuuteen. Vientitoimintamme perustuu luotettavaan ja suunnitelmalliseen tekemiseen. Toimimme avoimessa yhteistyössä suomalaisen elintarviketeollisuuden kanssa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on tunnettu, tunnustettu ja luotettava viranomaiskumppani niin Suomessa, EU:ssa kuin EU:n ulkopuolellakin.

Evirasta on saatavilla erilaisia elintarvikkeiden vientiin liittyviä palveluita, jotka voidaan jakaa jo olemassa olevaa vientiä koskeviin palveluihin sekä uusiin EU:n ulkopuolisiin maihin liittyviin markkinoillepääsyhankkeisiin. Eviran vientipalvelut ovat osittain maksullista viejille. Palveluista laskutetaan viennin maksutaulukon mukaan.

Viejille maksuttomat hankkeet

Elintarvikevientiin liittyvien selvitysten laatimista varten maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Eviralle lisärahoituksen vuoden 2017 loppuun saakka. Lisärahalla tehtävät selvitykset ovat viejille maksuttomia. Toimijoilla tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, jotka joko vievät jo EU:n ulkopuolelle tai jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan viennin. Niitä selvityksiä, jotka ovat vuoden 2017 loppuun saakka toimijoille maksuttomia, kutsutaan priorisoiduiksi markkinoillepääsyhankkeiksi. Priorisointi on tehty yhdessä keskeisten vientitoimijoiden, Elintarviketeollisuusliiton, Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Viennin edistäminen kuuluu nykyiseen hallitusohjelmaan, jossa elintarvikevientiä edistetään ns. kärkihankkeilla. Myös nämä hankkeet ovat viejille maksuttomia.

Tutustu lisää viejille maksuttomiin elintarvikeviennin edistämishankkeisiin Evirassa.

Aiheet: