Vientipalvelumme

Markkinoillepääsyhankkeet uusiin kohdemaihin

Markkinoillepääsyhankkeella pyritään mahdollistamaan uuden viennin aloittaminen.

Keskeinen osa laajempaa markkinoillepääsyhanketta on usein ns. vientiselvitys, jonka Suomen viranomaiset laativat kohdemaan viranomaiselle. Selvitys on ensimmäinen askel saada suomalaisia tuotteita vientiin kyseisen maan markkinoille.

Vientiselvityksen lisäksi Suomi neuvottelee kohdemaan kanssa viennissä käytettävän terveystodistuksen mallista ja sisällöstä. Markkinoillepääsy voi edellyttää myös tarkastuskäyntiä toimijan valmistus- ja varastointitiloissa.

Aina ei vientiselvitystä tai tarkastuskäyntiä vaadita, vaan vienti voi alkaa heti, kun viennissä edellytettävä terveystodistusmalli on saatu laadittua.

Olemassa olevien vientimarkkinoiden turvaaminen

Olemassa olevan viennin valvontapalveluihin voi sisältyä Eviran toimesta auditointi- ja tarkastuskäyntejä laitoksissa, eläinlääkintötodistusmallien laatimista ja muokkaamista sekä eri asiayhteyksiin liittyvää kohdemaan viranomaisten kanssa toimijan asian edistämiseksi käytävää kirjeenvaihtoa. Lähtökohtaisesti nämä palvelut ovat maksullisia ja ne laskutetaan  viennin maksutaulukon mukaan suoritekohtaisesti.

Vientipalvelujen maksullisuus

Eviran vientipalvelut ovat pääasiassa maksullista viejille. Palveluista laskutetaan viennin maksutaulukon mukaan.

Viejille maksuttomat hankkeet

Elintarvikevientiin liittyvien selvitysten laatimista varten maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Eviralle lisärahoituksen vuoden 2017 loppuun saakka. Lisärahalla tehtävät selvitykset ovat viejille maksuttomia. Toimijoilla tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, jotka joko vievät jo EU:n ulkopuolelle tai jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan viennin. Niitä selvityksiä, jotka ovat vuoden 2017 loppuun saakka toimijoille maksuttomia, kutsutaan priorisoiduiksi markkinoillepääsyhankkeiksi. Priorisointi on tehty yhdessä keskeisten vientitoimijoiden, Elintarviketeollisuusliiton, Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Viennin edistäminen kuuluu nykyiseen hallitusohjelmaan, jossa elintarvikevientiä edistetään ns. kärkihankkeilla. Myös nämä hankkeet ovat viejille maksuttomia.

Tutustu lisää viejille maksuttomiin elintarvikeviennin edistämishankkeisiin Evirassa.

Aiheet: