Markkinoillepääsyhankkeet uusiin kohdemaihin

Markkinoillepääsyhankkeella pyritään mahdollistamaan uuden viennin aloittaminen.

Keskeinen osa laajempaa markkinoillepääsyhanketta on usein erillinen ns. vientiselvitys, jonka Suomen viranomaiset laativat kohdemaan viranomaiselle. Selvitys on ensimmäinen askel saada suomalaisia tuotteita vientiin kyseisen maan markkinoille.

Vientiselvityksen lisäksi Suomi neuvottelee kohdemaan kanssa viennissä käytettävän terveystodistuksen mallista ja sisällöstä. Markkinoillepääsy voi edellyttää myös tarkastuskäyntiä viejän tiloissa.

Aina ei vientiselvitystä tai tarkastuskäyntiä vaadita, vaan vienti voi alkaa heti, kun viennissä edellytettävä terveystodistusmalli on saatu laadittua.

Aiheet: