Viejälle

Näille sivuille olemme koonneet tietoa tueksi ja avuksi viennin eri vaiheisiin aina vientimarkkinoiden kartoituksesta jo toimivan viennin ylläpitoon erityisesti elintarvikekelpoisuuden ja -turvallisuuden näkökulmasta. Sivuiltamme löydät hyödyllistä tietoa seikoista, joita kokemuksemme mukaan on hyvä huomioida ennen varsinaisen vientitoiminnan aloittamista kuin myös käynnissä olevan viennin ylläpitämiseksi.

Löydä kannatavat vientikohteet - varaudu sopeuttamaan toimintaasi

Viejäyrityksen on tärkeä löytää kannattavat vientikohteet. Kohteiden valinnassa on syytä huomioida, että joidenkin kohdemaiden ”ylimääräiset” vaatimukset saattavat edellyttää sellaisia rakenteellisia tai tuotannollisia muutoksia, että niiden toteuttaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Vientiin pyrkivän elintarvikeyrityksen kannattaa aina olla hyvissä ajoin yhteydessä Eviraan. Kohdemaan vaatimuksista riippuen vientitoimintaan voi ryhtyä hyvinkin helpolla, mutta joissain tapauksissa markkinoillepääsy voi kestää jopa vuosia. Koska viennin käynnistämiseen voi mennä hyvinkin pitkä aika, ennakoiva yhteydenotto Eviraan on hyvä vaihtoehto.

Elintarvikeviennin asioissa sinua palvelee Eviran vientitiimi.

KONTTI - maakohtaista tietoa tiivistetyssä paketissa

Vientimarkkinoiden kartoituksessa ja vientistrategian rakentamisessa voit hyödyntää KONTTI-tietopakettiamme viejille. KONTTI-tietopaketista voit etsiä vaatimuksia kohdemaittain tai vientituotteittain.

Ei satamasta lähteminen, vaan sinne saapuminen määrittää matkan onnistumisen.

-Henry Ward Beecher-

Aiheet: