Rekisteri elävien eläinten ja eläimistä saatujen tuotteiden viejistä

Eläviä eläimiä ja eläimistä saatuja tuotteita saa viedä Suomesta EU:n ulkopuolelle vain Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylläpitämään rekisteriin ilmoittautuneet viejät (jäljempänä "viejärekisteri").

Viejä ei saa ilmoittautumisen jälkeen automaattisesti lupaa tai vientihyväksyntää viedä eläimiä tai eläinperäisiä tuotteita ilmoittamiinsa kohdemaihin. Vientihyväksynnästä päättää aina kohdemaan viranomainen. Rekisteri on tarkoitettu yksinomaan kansalliseen käyttöön työkaluksi, jolla mahdollistetaan toimijoiden ja viranomaisten välinen tiedonvaihto ja vientivalvonnan toimivuus. 

Ilmoittautuminen on maksutonta.

Rekisteröitymisvaatimus koskee viejiä, jotka vievät EU:n ulkopuolelle lähinnä kaupallisessa tarkoituksessa

  • eläviä eläimiä
  • sukusoluja ja alkioita
  • eläimistä saatavia elintarvikkeita
  • eläimistä saatavia sivutuotteita (ml. sivutuotteista johdetut tuotteet ja niitä sisältävät rehuseokset)

Rekisteröitymistä ei edellytetä silloin, kun

  • yksityishenkilö kuljettaa tai lähettää lemmikkieläimensä EU:n ulkopuolelle
  • yksityishenkilö kuljettaa mukanaan tai lähettää vähäisen määrän eläimistä saatuja tuotteita muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen (tuliaiset, eväät, lähetykset yksityishenkilöltä toiselle)
  • eläimistä saatuja tuotteita kuljetetaan tai lähetetään näytteiksi vähäisiä määriä
  • eläimet viedään Suomesta pois väliaikaisen maassaolon jälkeen (sirkuseläimet, rekikoirat, eläinnäyttelyihin ja -kilpailuihin tuodut eläimet)
  • eläviä eläimiä tai elämistä saatuja tuotteita kuljetetaan Suomen kautta (toisesta EU-maasta tai EU:n ulkopuolisesta maasta Suomen alueen kautta edelleen EU:n ulkopuolelle kuljetettavat elävät eläimet ja elämistä saatavat tuotteet)

Rekisteriin ilmoittautuneet viejät saavat Eviralta ajankohtaista tietoa mm. käynnissä olevista markkinoillepääsyhankkeista ja rajoituksista, joita eri kohdemaat ovat asettaneet eläintautien leviämisen estämiseksi.  

Rekisteröitymisvaatimus perustuu kansalliseen Eläintautilakiin 441/2013 70 §.

Oheen on koottu kysymyksiä ja vastauksia rekisteröitymiseen liittyen. Pyydämme tutustumaan niihin ennen ilmoituksen jättämistä.

Ilmoittaudu viejärekisteriin  tästä 

Lisätietoja:
Neuvontasähköposti: viejarekisteri @ evira.fi tai puhelimitse 040 823 5961.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 

Aiheet: