Mihin sopimuksiin Suomi on sitoutunut?

Perussääntönä viennissä on noudattaa kohdemaan asettamia vaatimuksia, joilla se haluaa varmistaa markkinoillaan myytävien ja tarjottavien tuontituotteiden elintarvikekelpoisuuden. Pelisäännöt viennissä perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja standardeihin. Sopimukset laaditaan joko EU-tasolla tai kahdenvälisesti Suomen ja kohdemaan viranomaisten kesken.

Euroopan unioni (EU) - ja Suomi EU-jäsenmaana - on suurimpana elintarvikkeiden viejänä sitoutunut erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin joko yksittäisten kohdemaiden tai kohdemaaryhmien kanssa. Suomi voi neuvotella ja sopia kahdenvälisiä sopimuksia uusiin kohdemaihin silloin, kun EU:lla ei ole maan kanssa sopimusta tai käynnissä ei ole neuvotteluja elintarvikeviennin ehdoista.

Elintarvikeviennissä sopimukset koskevat tuotteiden elintarvikekelpoisuutta ja -turvallisuutta.

EU ja Suomi kuuluvat World Trade Organization WTO:hon ja ovat sen jäseninä sitoutuneet noudattamaan WTO:n jäsenten keskenään sopimia kansainvälisen kaupan ehtoja. WTO:n SPS-sopimus (Sanitary and Phytosanitary Agreement) luo puitteet turvallisten elintarvikkeiden kansainväliselle kaupalle. Tämä sopimus luo pohjan EU:n/Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden keskenään käymille elintarvikeviennin neuvotteluille ja sopimille sopimuksille.

EU ja Suomi ovat myös mukana aktiivisesti vaikuttamassa seuraavien kansainvälisten organisaatioiden toiminnassa:

  • Codex Alimentarius Commission CODEX
  • World Organization for Animal Health OIE
  • Internation Plant Protection Convention IPPC

Noudata sovittuja sääntöjä

Sopiessaan viennistä uusiin kohdemaihin, EU tai kahdenvälisissä neuvotteluissa Suomi neuvottelevat myös viennissä käytettävien terveystodistusten malleista ja ehdoista. Todistuksia käytetään todisteina tuotteiden elintarvikekelpoisuudesta. Todistukset lähtevät toimitettavien elintarvike-erien mukana kohdemaahan, jossa ne tarkastetaan kohdemaan rajamuodollisuuksien yhteydessä. EU-tason sopimukset ja kahdenvälisesti sovitut sopimukset sekä todistusmallit löydät KONTTI-sivulta.

Kun EU tai Suomi on sopinut kohdemaan kanssa kaupankäynnin ehdoista ja viennissä käytettävistä todistusmallista, viennissä kyseiseen kohdemaahan ei ole mahdollista käyttää muita kuin sovittua todistusmallia. Sopimusehtojen noudattamatta jättäminen voi vaarantaa koko Suomen elintarvikeviennin. Elintarvikevienti on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Huolehdithan siis osaltasi suomalaisen elintarvikeviennin jatkuvuudesta huolehtimalla omasta vientiosaamisestasi!

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA:

MMM: Kauppapolitiikka ja taloudelliset ulkosuhteet

Viennin pelisäännöt

  • perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja standardeihin, joihin EU ja Suomi EU-jäsenmaana ovat sitoutuneet

  • Suomi voi neuvotella ja sopia kahdenvälisiä sopimuksia kohdemaihin silloin, kun EU:lla ei ole maan kanssa sopimusta tai käynnissä ei ole neuvotteluja elintarvikeviennin ehdoista.

  • Viennissä on noudatettava sovittuja sääntöjä

Aiheet: